Rodina – možnosti podpory jejího zdravého fungování v zájmu dítěte i pěstounů

Variabilní symbol: 24085

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 4


Termín:

04.09.2024

Místo:

Kroměříž - Arcibiskupské gymnázium, Pilařova 3

Lektor: Doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.

Působila třicet let na Univerzitě Palackého v Olomouci, od října r. 2020 pracuje ve Sdružení pěstounských rodin. V oblasti náhradní rodinné péče má bohaté praktické zkušenosti, vedla řadu výzkumů, přednáší a publikuje. V olomouckém sdružení pro pomoc náhradním rodinám garantovala vzdělávání pěstounů a psychologické poradenské služby. Vypracovala program na podporu rozvoje zdravé osobní identity dětí a dospívajících z pěstounských rodin. Je aktivní členkou Sekce pro náhradní rodinnou péči při Českomoravské psychologické společnosti.

Kdy a kde

Vzdělávání se uskuteční ve středu, dne 4.9.2024 od 8:30 do 12:30 hodin
v prostorách Arcibiskupského gymnázia Kroměříž, Pilařova 3.

Téma

Seminář bude zaměřen na dobré rodinné fungování s ohledem na zdárný psychický vývoj dětí, ale i duševní rovnováhu pěstounů. To, jak se bude dařit dítěti, závisí i na kvalitě rodinných vztahů a celkové atmosféře v rodině. Proto je potřeba věnovat se nejen prevenci a řešení problémů u dítěte, ale podporovat a chránit také fungování celé rodiny. Probereme některé praktické a osvědčené tipy, jak posilovat odolnost (resilienci) rodiny. Cílem semináře je, aby pěstouni získali užitečné informace, které mohou aplikovat ve svých rodinách.

Cena

pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma
pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací – 1 200 Kč za účastníka

Další informace

V případě dotazů se prosím obracejte na organizátora akce: Mgr. Romanu Zapletalovou, tel. 727 903 528, nebo zapletalova@pestouni.cz

Setkání se uskuteční pouze za dostatečného množství účastníků! Děkujeme za pochopení.
PřihláškaZpět