Syndrom CAN

Variabilní symbol: 24068

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 6


Termín:

27.04.2024

Místo:

Poradna SPR, Na Zlatnici 144/8, Praha 4 - Podolí

Lektor: Mgr. Veronika Andrtová

Dlouhodobě se věnuje tématu ohrožených dětí a rodin. Zabývá se tématem dětských práv. Vede besedy a přednáší včetně tématu syndromu CAN – sexuálního, psychického a fyzického týrání dětí včetně zanedbání. Je autorkou a spoluautorkou řady preventivních materiálů pro děti, rodiče a rodiny.

Kdy a kde:

V sobotu 27. 4. 2024, 9:00 - 16:00, ve vzdělávací místnosti SPR Praha, Na Zlatnici 144/8, Praha 4.

Program:

Potřeby dětí z pohledu syndromu CAN – problematika dětí sexuálně, fyzicky a psychicky týraných.
Seminář se zaměří na okruhy:
· formy ohrožení dětí
· jak děti reagují na sexuální, fyzické a psychické týrání
· potřeby dětí, které byly týrané
· sexuální experimentování dětí
· znepokojující signály na straně dětí
· rizika kyberprostoru – jak nejlépe na prevenci s dětmi.
Téma bude zpracováno s důrazem na praktičnost a potřeby účastníků semináře.

Cena:

Pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma.
Pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací – 1800 ,- Kč.

Podklady k platbě pro samoplátce:

Číslo účtu: 2700255345/2010
Variabilní symbol: 24068
Cena: 1800,-
Do zprávy pro příjemce uveďte: vaše příjmení, seminář 27.4.2024, Praha

Cenu semináře je v případě samoplátců třeba uhradit nejpozději týden před konáním.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Veronika Žlebková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Na Zlatnici 144/8
147 00 Praha 4
zlebkova@pestouni.cz
797 855 644
PřihláškaZpět