Drogy a drogové závislosti - s čím se děti mohou potkat

Variabilní symbol: 24065

Typ akce: Kulatý stůl


Počet hodin vzdělávání: 2


Termín:

17.09.2024

Místo:

PNRP Plzeň, Purkyňova 27

Lektor: PhDr. Petr Hrouzek, PhD.

Lektor vystudoval Speciální pedagogiku a již od roku 2004 pracuje v Centru protidrogové prevence a terapie v Plzni, kde je od roku 2013 jejím ředitelem. Dlouhodobě se věnuje problematice závislostí a roky pracuje jako terapeut, ať již to bylo v následné péči pro drogově závislé nebo v současné době v programu Adiktologické a preventivní ambulance "-21" v Plzni. Prošel dalšími výcviky a vzdělávání v oboru. www.cppt.cz/zivotopisy/cv-petr-hrouzek

Kdy a kde:

Dne 17. 9. 2024 od 10:00 do 12:00 hod.
Poradna NRP Plzeň, Purkyňova 27.

Cena:

Rodiny s dohodou u SPR: ZDARMA.
Rodiny s dohodou u jiné organizace: 600,- Kč za účastníka.

Informace o programu:

Drogová problematika je dlouhodobě aktuální a lektor nám předá praktické zkušenosti, s čím se nyní děti potkávají, jak to můžete poznat, pokud něco užívají a jaké mají látky projevy. Doporučí, co je možné dělat a kam se obrátit v případě, že byste potřebovali poradit nebo řešit konkrétní problém se svým dítětem.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Lucie Baliharová
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Poradna náhradní rodinné péče
Purkyňova 1020/27, 301 00 Plzeň
Email: baliharova@pestouni.cz
Tel.: 778 706 282
Dat. schránka: auuu8y3
PřihláškaZpět