Hranice šité na míru

Variabilní symbol: 24046

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 3


Termín:

20.11.2024

Místo:

Poradna SPR, Na Zlatnici 144/8, Praha 4 - Podolí

Lektor: Bc. Jana Frantíková

Bc. Jana Frantíková je maminka a pěstounka 12 dětí. Řadu let pracuje v neziskové organizaci, kde doprovází pěstounské rodiny. Jde životem s důvěrou, že příběhy dětí mají dobré konce, byť mnohdy jinak dobré, než bychom si naplánovali.

Kdy a kde:

Ve středu 20. 11. 2024, 16:00 - 19:00, ve vzdělávací místnosti SPR Praha, Na Zlatnici 144/8, Praha 4.

Program:

Každý náhradní rodič by rád poslal do života dobře vychované dítě. Proč je to ve skutečnosti tak těžké? Děti v pěstounské péči mají za sebou všelijaká trápení. A pak na základě toho různě "zlobí". Nestačí dětem jen rozumět, proč se chovají nevhodně. Je třeba jim vytvořit bezpečný svět a to také znamená, nastavit srozumitelné hranice ve výchově. Každé dítě je jiné, každý pěstoun je jiný... Během vzdělávacího víkendu se pokusíme ušít "hranice ve výchově" na míru.

Cena:

Pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma.
Pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací – 900,- Kč.

Podklady k platbě pro samoplátce:

Číslo účtu: 2700255345/2010
Variabilní symbol: 24046
Cena: 900,- Kč
Do zprávy pro příjemce uveďte: vaše příjmení, seminář 20.11.2024, Praha

Cenu semináře je v případě samoplátců třeba uhradit nejpozději týden před konáním.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Veronika Žlebková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Na Zlatnici 144/8
147 00 Praha 4
zlebkova@pestouni.cz
797 855 644
PřihláškaZpět