Webinář: Finance a dítě v pěstounské péči

Variabilní symbol: 24043

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 2


Termín:

26.09.2024

Místo:

Google meet

Lektor: Mgr. Lucie Policarová

Mgr. Lucie Policarová vystudovala sociální práci. Má více než patnáctileté zkušenosti z oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Pracovala na OSPOD a v Poradně pro náhradní rodinnou péči organizace Rozum a Cit. Má dva syny ve věku teenagerů.

Kdy a kde:

Ve čtvrtek 26. 9. 2024, 16.00 - 18.00, Google Meet.

Program:

Někdy finanční situaci pěstounské rodiny stále ovlivňují biologičtí rodiče svěřených dětí. A to buď tím, že rodiče děti zadlužili, anebo taková situace stále hrozí. Jak má tedy pěstoun dítěti spořit, aniž by na úspory dosáhla ruka exekutora? A jak se zachovat, když už taková situace nastane? Má vůbec pěstoun právo spravovat majetek dítěte? Jak by mohl pěstoun zaopatřit dítě do budoucna? Jak tedy bude dítě zabezpečeno po jeho 18-tinách? Seminář nabídne odpovědi na tyto otázky a v případě zájmu i něco navíc…

Informace pro účastníky:

Pro účast na webináři budete potřebovat zařízení s webovou kamerou, mikrofonem či sluchátky a dobré připojení na wifi. Webinář bude probíhat v prostředí Google Meet. Pro připojení použijte odkaz v emailu, který bude přihlášeným pěstounům zaslán před konáním webináře.
Dva pěstouni připojení z jednoho počítače se pro účely míst na webináři počítají jako jedno obsazené místo. Připojte tedy při přihlašování partnerů do přihlášky v poznámce informaci o tom, zda se zúčastníte na společném počítači nebo každý na jiném.

Cena:

Pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma.
Pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací – 600,- Kč.

Podklady k platbě pro samoplátce:

Číslo účtu: 2700255345/2010
Variabilní symbol: 24043
Cena: 600,- Kč
Do zprávy pro příjemce uveďte: vaše příjmení, webinář 26.9.2024, Praha

Cenu webináře je v případě samoplátců třeba uhradit nejpozději týden před konáním.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Veronika Žlebková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Na Zlatnici 144/8
147 00 Praha 4
zlebkova@pestouni.cz
797 855 644

PřihláškaZpět