Webinář: Úvod do psychosomatiky - práce se stresem a zdroji (jídlo, spánek, ticho, samota, ...)

Variabilní symbol: 24040

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 2


Termín:

07.05.2024

Místo:

Google meet

Lektor: Mgr. Kateřina Severa Čížková

Mgr. Kateřina Čížková je spoluzakladatelkou terapeutického centra pro děti s neurovývojovými poruchami Abaceda, kde působí jako supervizorka a lektorka. Ve své soukromé terapeutické praxi pracuje s dětmi i dospělými. Zabývá se zejména problematikou traumatu, vztahů, psychosomatiky a úzkostí a ráda kombinuje verbální i neverbální způsoby práce s klienty. Vystudovala psychologii na UK v Praze, Aplikovanou behaviorální analýzu na FIT (USA) a je frekventantkou výcviku v Gestalt psychoterapii.

Kdy a kde:

V úterý 7. 5. 2024, 16.00 - 18.00, Google Meet.

Program:

Naše zdraví má mnoho vrstev. Víme, že je náš fyzický stavv ovlivněn vnímanou duševní pohodou, a ta je zase na oplátku značně podmíněna naší fyzickou kondicí. Na tomto semináři se podíváme na to, jakým způsobem pracovat s tímto propojením a probereme si základní pilíře zdraví a péči o tělo, bez které se nemůžeme mít dobře. Zaměříme se na hlavní příčinu mnoha nemocí dnešní doby - stres a jeho zvládání.

Informace pro účastníky:

Pro účast na webináři budete potřebovat zařízení s webovou kamerou, mikrofonem či sluchátky a dobré připojení na wifi. Webinář bude probíhat v prostředí Google Meet. Pro připojení použijte odkaz v emailu, který bude přihlášeným pěstounům zaslán před konáním webináře.
Dva pěstouni připojení z jednoho počítače se pro účely míst na webináři počítají jako jedno obsazené místo. Připojte tedy při přihlašování partnerů do přihlášky v poznámce informaci o tom, zda se zúčastníte na společném počítači nebo každý na jiném.

Cena:

Pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma.
Pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací – 600,- Kč.

Podklady k platbě pro samoplátce:

Číslo účtu: 2700255345/2010
Variabilní symbol: 24040
Cena: 600,- Kč
Do zprávy pro příjemce uveďte: vaše příjmení, webinář 7.5.2024, Praha

Cenu webináře je v případě samoplátců třeba uhradit nejpozději týden před konáním.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Veronika Žlebková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Na Zlatnici 144/8
147 00 Praha 4
zlebkova@pestouni.cz
797 855 644

Nelze se přihlásit.Zpět