Rodiče ve výkonu trestu odnětí svobody

Variabilní symbol: 24034

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 6


Termín:

02.03.2024

Místo:

Poradna SPR, Na Zlatnici 144/8, Praha 4 - Podolí

Lektor: Mgr. Jan Frank, Mgr. Pavel Vagner

Mgr. Jan Frank

Jan Frank vede od roku 2010 spolek Za branou, jehož posláním je podpora kontaktů mezi odsouzenými a jejich rodinami s důrazem na rodiče a děti. Za branou pořádá kurzy „Pořád jsem máma/táta“, pomáhá s přepravou do vězení a poskytuje odborné sociální poradenství zaměřené na kontakt rodičů ve vězení s dětmi.

Mgr. Pavel Vagner

Sociální pracovník Věznice Nové Sedlo, objekt Drahonice a spolupracovník sdružení Za branou.

Kdy a kde:

V sobotu 2. 3. 2024, 9:00 - 16:00, ve vzdělávací místnosti SPR Praha, Na Zlatnici 144/8, Praha 4.

Program:

Školení se zaměří zejména na tyto okruhy:
Interpretace trestu dětem
● Co, kdy a proč říkat dětem? Hlavní zásady
Právo
● Rodič ve vězení: možnosti a motivace
● Práva a povinnosti rodiče ve vězení
- rodičovská odpovědnost, výživné, zájem o děti, právo na informace a na kontakt
● Právo dítěte na kontakt s rodičem
- Úmluva o právech dítěte, rozvíjení kontaktů dítěte s biologickým rodičem (Občanský zákoník)
Kontakty
● Návštěvy ve věznicích s dětmi/přímý kontakt - rozdíly mezi vazbou a trestem
● Korespondence, telefonování a Skype/nepřímý kontakt
● Po návratu rodiče z vězení
Vztahy mezi odsouzenými rodiči a pěstouny
● Třecí plochy
● Předcházení nedorozuměním a konfliktům
● Možnosti řešení neshod mezi vězněnými rodiči a pěstouny
● Role OSPOD
Programy pro odsouzené rodiče ve vězení
● Dětské dny, kurz posilování rodičovských kompetencí aj.

Cena:

Pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma.
Pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací 1800,- Kč.

Podklady k platbě pro samoplátce:

Číslo účtu: 2700255345/2010
Variabilní symbol: 24034
Cena: 1800,- Kč
Do zprávy pro příjemce uveďte: vaše příjmení, seminář 2.3.2024, Praha

Cenu semináře je v případě samoplátců třeba uhradit nejpozději týden před konáním.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Veronika Žlebková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Na Zlatnici 144/8
147 00 Praha 4
zlebkova@pestouni.cz
797 855 644
PřihláškaZpět