Terapeutické rodičovství

Variabilní symbol: 24031

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 16


Termín:

19.10.2024 - 20.10.2024

Místo:

Anenská 10, Brno

Lektor: Mgr. Lucie Baliharová

Mgr. Lucie Baliharová vystudovala Sociální politiku a sociální práci na Západočeské univerzitě v Plzni, pracovala jako lektorka primární prevence na základních školách a následně jako vedoucí podporovaného zaměstnávání pro osoby se zdravotním postižením. Od roku 2017 dosud je klíčovou pracovnicí doprovázející pěstounské rodiny pod Sdružením pěstounských rodin z.s. v Plzni. Prošla kurzy respektující komunikace a dále se v této oblasti vzdělává. V roce 2018 se vyškolila jako lektorka kurzu „Silní rodiče-Silné děti“ a získala certifikát pro jeho vedení. Pro zvýšení odbornosti při doprovázení pěstounských rodin je od roku 2022 navíc certifikovanou lektorkou kurzů na téma Vývojového traumatu a Terapeutického rodičovství, neboť absolvovala výcvik lektorů pro tuto tematiku pod organizací ATTA.

Kdy a kde

Anenská 10, Brno, vzdělávací místnost SPR, 2. patro budovy, začátek od 9:00 hod. do 17 hod.

Zaměřeno na příbuzenskou pěstounskou péči.

Program

Terapeutické rodičovství vychází z teorie attachmentu a vývojového traumatu, které se odlišuje od posttraumatické stresové poruchy a jiných traumat. Vývojové trauma vzniká právě v dětství ztrátou primární pečující osoby. Je dobré vědět, že děti v náhradní rodinné péči mají v zásadě vždy poruchu citové vazby a trpí vývojovým traumatem. U každého mohou být různé projevy a může být jinak hluboké. Tyto děti ztratily svou první vztahovou osobu – matku, která je minimálně několik měsíců nosila ve své děloze a se kterou byly spojeny jako jedno tělo. Tato ztráta se zapisuje do těla dětí velmi hluboko a je třeba s tímto faktem poté počítat i při jejich výchově a péči.
Díky kurzu si uvědomíme, jaké máme sami citové vazby, co je pro nás obtížné a v čem se naopak cítíme silní. Podíváme se na svět očima dítěte a můžeme dojít k pochopení, proč naše děti mají právě takové projevy, jaké mají a jak s tím dále nakládat.

Cena

pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma
pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací – 4800Kč

Storno podmínky

Ze semináře je nutné se odhlásit nejpozději 5 dní před konáním akce.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Hana Lukešová Bartáková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Anenská 10, 602 00 Brno
+420 731 440 525
bartakova@pestouni.cz
PřihláškaZpět