Klubové setkání: Syndrom vyhoření a jeho prevence

Variabilní symbol: 24016

Typ akce: Klubové setkání


Počet hodin vzdělávání: 3


Termín:

04.09.2024

Místo:

Anenská 10, Brno

Lektor: RNDr. Miloslava Striová

RNDr. Miloslava Striová vystudovala odbornou matematiku se zaměřením na statistiku, po ukončení studií pracovala jako programátorka. Své profesní zaměření však opustila a stala se pěstounkou na plný úvazek. S manželem Kamilem adoptovali tři děti a dalších pět přijali do pěstounské péče. U jednoho přijatého dítěte se projevila závažná forma autismu. Díky zázemí manžela a přijatých dětí se zapojila do aktivit neziskových organizací působících v oblasti náhradní rodinné péče, zaměřovala se na medializaci náhradní rodinné péče a života s handicapovaným dítětem. Pracovala ve Sdružení pěstounských rodin jako klíčová sociální pracovnice. Nyní příležitostně lektoruje témata související s pěstounskou péčí.

Kdy a kde

Vzdělávací místnost 2. patro, Anenská 10, Brno, od 9 hod.

Program

Péče o přijaté děti někdy přináší náročné situace. Některé situace nejsme schopni zvládat tak, jak bychom si představovali. Některé skutečnosti ani není v našich silách změnit. Co vše jsem ochoten pro to udělat? Co pomáhá? Jaké jsou hranice našich možností?

Cena

Rodiny s dohodou u SPR: ZDARMA.
Rodiny s dohodou u jiné organizace: 900,- Kč za účastníka.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Hana Lukešová Bartáková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Anenská 10, 602 00 Brno
+420 731 440 525
bartakova@pestouni.cz
PřihláškaZpět