Klubové setkání: Citová vazba a pečující osoba

Variabilní symbol: 24014

Typ akce: Klubové setkání


Počet hodin vzdělávání: 3


Termín:

05.06.2024

Místo:

Anenská 10, Brno

Lektor: Sylva Dvořáčková

Vedoucí Poradny Sdružení pěstounských rodin v Brně a dlouholetá pěstounka.

Kdy a kde

Vzdělávací místnost 2. patro, Anenská 10, Brno, od 9 hod.

Informace o programu

Mnoho dětí, které přišly do náhradní rodiny prožily u svých biologických rodičů zanedbávání, zneužívání I týrání. Budování pevné citové vazby k pečující osobě je cestou k nápravě prožitého strádání.

Cena

Rodiny s dohodou u SPR: ZDARMA.
Rodiny s dohodou u jiné organizace: 900 Kč za účastníka.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Hana Lukešová Bartáková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Anenská 10, 602 00 Brno
+420 731 440 525
bartakova@pestouni.cz
PřihláškaZpět