Supervize pro PPPD

Variabilní symbol: 24012

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 4


Termín:

23.11.2024

Místo:

Anenská 10, Brno

Lektor: Doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.

Působila třicet let na Univerzitě Palackého v Olomouci, od října r. 2020 pracuje ve Sdružení pěstounských rodin. V oblasti náhradní rodinné péče má bohaté praktické zkušenosti, vedla řadu výzkumů, přednáší a publikuje. V olomouckém sdružení pro pomoc náhradním rodinám garantovala vzdělávání pěstounů a psychologické poradenské služby. Vypracovala program na podporu rozvoje zdravé osobní identity dětí a dospívajících z pěstounských rodin. Je aktivní členkou Sekce pro náhradní rodinnou péči při Českomoravské psychologické společnosti.

Program

Setkání pěstounů PPPD na supervizi - aktuální témata, příběhy a starosti, pod vedením Doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.

Kdy a kde

Anenská 10,Brno, 2. patro, začátek od 9:OO do 13 hodin.

Cena

Rodiny s uzavřenou dohodou u SPR: ZDARMA.
Rodiny s uzavřenou dohodou u jiné organizace: 1200,- Kč za účastníka. Úhradu proveďte na základě zaslané faktury.

Kontaktní osoba

Mgr. Hana Lukešová Bartáková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Anenská 10, 602 00 Brno
+420 731 440 525
bartakova@pestouni.cz
PřihláškaZpět