Setkání rodin: Návštěva Technického muzea s akcí Pohádkový advent 2023

Variabilní symbol: 23133

Typ akce: Seminář


Termín:

26.11.2023

Místo:

Brno

Kdy a kde

Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, 612 00 Brno – Královo Pole
https://www.tmbrno.cz/
Možnost navštívit Technické muzeum v Brně. V muzeu bude probíhat akce Pohádkový advent. Sraz bude ve 13:45 před budovou muzea.
www.tmbrno.cz/akce/pohadkovy-advent-2023/

Cena

Cena pro pěstouny a děti ze SPR 50 Kč. Pro rychlejší odbavení prosíme abyste měli u sebe přesnou částku. Jen pro rodiny s uzavřenou dohodou SPR.
Ostatní zájemci z řad rodinných příslušníků je 50 Kč.

Akce je částečně hrazená z dotace z rozpočtu Magistrátu města Brna.

Upozornění

Přihlášení na tuto akci je závazné. V případě neúčasti z důvodu nemoci prosím, abyste neprodleně oznámili, že se akce nebudete moci zúčastnit.

Kontaktní osoba

Mgr. Hana Lukešová Bartáková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Anenská 10, 602 00 Brno
+420 731 440 525
bartakova@pestouni.cz
PřihláškaZpět