Specifická péče o děti s FAS

Variabilní symbol: 24002

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 8


Termín:

21.03.2024

Místo:

vzdělávací místnost, Na Zlatnici 144/8, 147 00 Praha 4

Lektor: Mgr. Zuzana Petrincová

Doprovázím lidi přípravou na náhradní rodičovství a rodiny po přijetí dítěte. Věnuji se dotykové terapii jako nástroji pomoci k vytváření si vazby s dítětem. Jsem poradce a průvodce pro rodiny s dítětem s FASD (Fetálním alkoholovým spektrem poruch), pomáhám rodinám pracovat s životní historií dítěte a věnuji se i sociálně-psychologickému poradenství v procesu zprostředkování dítěte. www.navrat.sk

Spolulektorka

Mgr. Zuzana Tomanová – pedagog, spoluzakladatelka centra Fascinující děti, o.z.
fascinujucedeti.sk/sk

Program

Poruchy fetálního alkoholového spektra je společný termín pro spektrum vývojových poruch vyskytujících se u dětí matek, které během těhotenství požily, případně opakovaně požívaly alkohol. Dozvíte se, jak se FAS/FASD projevuje u dítěte a jak ovlivňuje jeho celkový vývoj. Na konkrétní kazuistice si ukážeme, co může dítěti pomoci v jeho oslabeních a jak posilovat jeho silné stránky. Přes senzorickou aktivitu budete mít možnost si vyzkoušet, jak se dítě cítí. Děti s FAS mají většinou oslabenou senzoriku a vysvětlíme si jak to dítě ovlivňuje v běžném životě. Na konkrétních příkladech si ukážeme, jak můžeme usnadnit život a fungování dítěte s poruchou senzorické integrace v kontextu fetálního alkoholového spektra poruch.

Pro koho je kurz určen

pro klíčové pracovníky, pro pracovníky OSPOD a pracovníky doprovázejících organizací, odborné pracovníky, kteří přichází do styku s dětmi z pěstounských, adoptivních rodin.

Seminář je v akreditačním řízení u MPSV.

Kdy a kde

Sdružení pěstounských rodin z.s., vzdělávací místnost,
Na Zlatnici 144/8, 147 00 Praha 4
Od 9 hod. do 16:00 hod.

Akreditovaný kurz u MPSV: A2023/0271-SP/PC/PP/VP

Cena

Cena za osobu 2500 Kč.

Registrujte se a VYČKEJTE na VÝZVU k úhradě, číslo účtu 2700255345/2010.
Pokud Vám platbu HRADÍ ZAMĚSTNAVATEL: v přihlášce vyplňte fakturační údaje zaměstnavatele. Do poznámky, prosíme, uveďte kontaktní osobu, která vyřizuje za Vaši organizaci platby a její kontaktní údaje (email). Faktura Vám bude zaslána na uvedený email v poznámce a po její uhrazení budete mít rezervované místo.

Storno podmínky

Jestliže se nebudete moci zúčastnit webináře osobně, budeme rádi, pokud za sebe najdete náhradníka a informujete nás o změně. V případě zrušení Vaši účasti bez náhradníka do 7mi pracovních dnů před zahájením, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 25% z celkové částky. Po tomto datu bude již účtován storno poplatek ve výši 100% celkové částky. V odůvodněných případech a po rozhodnutí pořadatele Sdružení pěstounských rodin nebude storno poplatek účtován. Děkujeme za pochopení.

Kontaktní osoba

Mgr. Hana Lukešová Bartáková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Anenská 10, 602 00 Brno
+420 731 440 525
bartakova@pestouni.cz
Nelze se přihlásit.Zpět