Terapeutické rodičovství - dlouhodobý kurz

Variabilní symbol: 23120

Typ akce: Vícedenní terapeutický seminář


Počet hodin vzdělávání: 24


Termín:

09.01.2024 - 13.05.2025

Místo:

PNRP Plzeň, Purkyňova 27

Lektor: Mgr. Lucie Baliharová, Mgr. Helena Strejčková

Mgr. Lucie Baliharová

Mgr. Lucie Baliharová vystudovala Sociální politiku a sociální práci na Západočeské univerzitě v Plzni, pracovala jako lektorka primární prevence na základních školách a následně jako vedoucí podporovaného zaměstnávání pro osoby se zdravotním postižením. Od roku 2017 dosud je klíčovou pracovnicí doprovázející pěstounské rodiny pod Sdružením pěstounských rodin z.s. v Plzni. Prošla kurzy respektující komunikace a dále se v této oblasti vzdělává. V roce 2018 se vyškolila jako lektorka kurzu „Silní rodiče-Silné děti“ a získala certifikát pro jeho vedení. Pro zvýšení odbornosti při doprovázení pěstounských rodin je od roku 2022 navíc certifikovanou lektorkou kurzů na téma Vývojového traumatu a Terapeutického rodičovství, neboť absolvovala výcvik lektorů pro tuto tematiku pod organizací ATTA.

Mgr. Helena Strejčková

Mgr. Helena Strejčková vystudovala učitelství psychologie pro střední školy na Západočeské univerzitě a dále magisterský obor psychologie na Univerzitě Karlově. Několik let učila na základní škole a poté začala poskytovat terapie a nastoupila jako psycholog do Pedagogicko-psychologické poradny v Plzni. Zároveň je školní psycholožkou na plzeňské ZŠ.

Kdy a kde:

Termíny pro rok 2024 i 2025 budou upřesněny. Pravděpodobně se bude jednat o středy odpoledne v čase 16 - 19.

Kde: Poradna NRP, Purkyňova 27, Plzeň, 2. patro.

Více informací o programu

Dlouhodobý kurz pro všechny, kteří pečují o děti trpící následky vývojového traumatu a vztahovými obtížemi.
Komplexní vzdělávací program nabízí rodičům nejen srozumitelný teoretický rámec pro porozumění vnitřnímu světu traumatizovaných dětí, ale především praktickou pomoc a podporu pro zvládání konkrétních náročných situací a projevů dětí.
Podstatnou součástí kurzu jsou i praktické ukázky, cvičení, pracovní listy, výukové materiály a společné diskuse a sdílení zkušeností.

Programem Vás provedou dvě lektorky s mnohaletými zkušenostmi v oboru:
Mgr. Lucie Baliharová (sociální pracovnice a lektorka)
Mgr. Helena Strejčková (psycholožka a psychoterapeutka)

Cena vzdělávání:

Cena kurzu v délce 54 hodin je 8 100kč.
Kurz je úmyslně rozdělen do dvou kalendářních let, aby bylo možné rozdělit vzdělávání a případně si uplatnit cenu u své doprovázející organizace, pokud jste pěstouni.

Více informací u jedné z lektorek:

Mgr. Lucie Baliharová
tel. 778 706 282
e-mail: baliharova@pestouni.cz
Přihláška - náhradníkZpět