Puberta a dospívání

Variabilní symbol: 23093

Typ akce: Kulatý stůl


Počet hodin vzdělávání: 2


Termín:

18.10.2023

Místo:

PNRP Plzeň, Purkyňova 27

Lektor: Doc. PhDr. Jana Miňhová, Ph.D.

Lektorka je psycholožka a vysokoškolská pedagožka. Pracovala jako psycholožka na dětské psychiatrické ambulanci MÚNZ, později jako externí psycholožka manželské poradny, byla odbornou asistentkou na katedře psychologie a později její garantkou. Je autorkou či spoluautorkou řady odborných publikací. Její vědecko-výzkumná činnost je zaměřena na problematiku neurotizmu vysokoškolských studentů a žáků sportovních tříd ZŠ. Je soudní znalkyní v oboru klinická psychologie.

Kdy a kde:

Dne 18. 10. 2023 od 10:00 do 12:00 hod.
Poradna NRP Plzeň, Purkyňova 27.

Cena:

Rodiny s dohodou u SPR: ZDARMA.
Rodiny s dohodou u jiné organizace: 600,- Kč za účastníka.

Informace o programu:

Náročné období dospívání nám přijde přiblížit zkušená psycholožka a pedagožka.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Lucie Baliharová
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Poradna náhradní rodinné péče
Houškova 25, 326 00 Plzeň
Email: baliharova@pestouni.cz
Tel.: 778 706 282
Dat. schránka: auuu8y3
PřihláškaZpět