Setkání rodin: Vida

Variabilní symbol: 23074

Typ akce: Setkání rodin


Termín:

11.02.2023

Místo:

Křížkovského 554/12, Brno

Program

Akce je určená pouze pro pěstouny s uzavřenou dohodou SPR.

Sraz v 10 hod. před vchodem do budovy.

Cena

Za osobu 100,- Kč (dospělá osoba i děti). Pro rychlejší odbavení prosíme abyste měli u sebe přesnou částku. Jen pro rodiny s uzavřenou dohodou SPR.

Dítě do 3 let zdarma.

Upozornění

Přihlášení na tuto akci je závazné. V případě neúčasti z důvodu nemoci prosím, abyste neprodleně oznámili, že se akce nebudete moci zúčastnit.
Kontaktní osoba

Kontaktní osoba:

Mgr. Hana Lukešová Bartáková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Anenská 10, 602 00 Brno
+420 731 440 525
bartakova@pestouni.cz
PřihláškaZpět