Webinář: PPPD - Péče o dítě s Fetálním alkoholovým spektrem poruch (FASD)

Variabilní symbol: 23072

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 4


Termín:

20.02.2023 - 27.02.2023

Místo:

online Meet

Lektor: Mgr. Zuzana Petrincová

Doprovázím lidi přípravou na náhradní rodičovství a rodiny po přijetí dítěte. Věnuji se dotykové terapii jako nástroji pomoci k vytváření si vazby s dítětem. Jsem poradce a průvodce pro rodiny s dítětem s FASD (Fetálním alkoholovým spektrem poruch), pomáhám rodinám pracovat s životní historií dítěte a věnuji se i sociálně-psychologickému poradenství v procesu zprostředkování dítěte. www.navrat.sk

Spolulektorka

Mgr. Zuzana Tomanová – pedagog, spoluzakladatelka centra Fascinující děti, o.z.
fascinujucedeti.sk/sk

Kdy a kde

20.02. od 17 hod. do 19 hod.
27.02. od 17 hod. do 19 hod.
prostředí MEET

Tento webinář je určen primárně pro pěstouny na přechodnou dobu.

Program

Poruchy fetálního alkoholového spektra je společný termín pro spektrum vývojových poruch vyskytujících se u dětí matek, které během těhotenství požily, případně opakovaně požívaly alkohol. Dozvíte se, jak se FAS/FASD projevuje u dítěte a jak ovlivňuje jeho celkový vývoj. Na konkrétní kazuistice si ukážeme, co může dítěti pomoci v jeho oslabeních a jak posilovat jeho silné stránky. Na závěr si řekneme o možnostem pomoci pro děti s FAS/FASD terapiemi dostupnými na Slovensku (v ČR).

Informace pro účastníky

Nejpozději 3 dny před konáním webináře bude přihlášeným pěstounům zaslán na email odkaz na přihlášení. K propojení budete potřebovat počítač s webovou kamerou, mikrofonem či sluchátky a dobré připojení na wifi. Nemusíte nic instalovat k propojení stačí klepnout na odkaz v mailu.
Webinář bude probíhat v prostředí Meet. Dva pěstouni připojení z jednoho počítače se pro účely míst na webináři počítají jako jedno obsazené místo. Připojte tedy při přihlašování partnerů do přihlášky v poznámce informaci o tom, zda se zúčastníte na společném počítači nebo každý na jiném.

Cena

Cena
Rodiny s uzavřenou dohodou u SPR: ZDARMA.
Rodiny s uzavřenou dohodou u jiné organizace: 1200,- Kč za účastníka. Úhradu proveďte na základě zaslané faktury.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Hana Lukešová Bartáková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Anenská 10, 602 00 Brno
+420 731 440 525
bartakova@pestouni.cz
Nelze se přihlásit.Zpět