Rodina - místo důvěry a podpory III

Variabilní symbol: 23070

Typ akce: Vícedenní seminář 24


Počet hodin vzdělávání: 24


Termín:

15.09.2023 - 17.09.2023

Místo:

Rekreační středisko Sola Gratia, Bystřice pod Hostýnem

Lektor: Více lektorů

Kdy a kde

Vícedenní seminář se uskuteční v námi oblíbeném rekreačním středisku Sola Gratia(Lázně 550), v Bystřici pod Hostýnem, od 15.9. do 17.9.2023.

Lektoři vzdělávání:
pátek: Doc. Irena Sobotková - psycholožka SPR, aktivní členka Sekce pro náhradní rodinnou péči při Českomoravské psychologické společnosti. V oblasti náhradní rodinné péče má bohaté praktické zkušenosti, vedla řadu výzkumů, přednáší a publikuje.

sobota: Sylva Dvořáčková - vedoucí Poradny Sdružení pěstounských rodin v Brně a dlouholetá pěstounka.

neděle: Bc. Taťána Sojková - pracuje nepřetržitě od roku 1989 v oblasti sociálního zabezpečení. Zabezpečuje působnost státní správy na úseku sociální péče, sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí. Zabývá se odbornou poradenskou činností z oblasti dávek pojistného a nepojistného systému.

Upozorňujeme, že je nutné dodržet celou délku programu a pobytu. Program je koncipován jako skupinový a je nezbytné jej absolvovat v celku. Pozdější příjezd nebo dřívější odjezd účastníků působí rušivě.

Začátek programu: pátek, od 10:00 hod. Příjezd a ubytování možné od 9:00 hod.
Konec programu: neděle, v odpoledních hodinách (po obědě).

Program pro děti

Je určen pro děti od 3 let věku, které jsou schopny účastnit se skupinového dětského programu. Individuální hlídání dětí není možno zajistit.
Program pro děti zajišťují zkušení lektoři, je přizpůsoben věku dítěte a jeho možnostem.
Prosíme, aby děti, které se budou účastnit dětského programu, měly k dispozici přezůvky, batůžek, láhev na pití, sportovní oblečení, vhodnou obuv, vybavení do deště (nepromokavá obuv, pláštěnka).

Ubytování

- ubytování ve 2 - 8 lůžkových pokojích
- rekreační středisko tvoří několik budov a rozsáhlý lesopark s velkým množstvím vzácných stromů a krásnou přírodou
- možnost navštívit významné moravské poutní místo Svatý Hostýn
www.sola.cz/

Stravování

Zajištěna je plná penze v jídelně rekreačního střediska počínaje pátečním obědem a konče obědem v neděli.
Pro děti i dospělé je zajištěno mezi programem také menší občerstvení a pitný režim.
Dle požadavků je možno zařídit vegetariánskou stravu, dietu apod. Toto je nutné nahlásit organizátorovi vzdělávání předem!

Cena pro rodiny s uzavřenou Dohodou se SPR

Dospělí: 1000 Kč
Dítě: 200 Kč

Tento poplatek je třeba uhradit před konáním akce, na účet SPR.
Pokyny budou zaslány prostřednictvím e-mailu, či SMS zprávy.

Cena vzdělávání a pobytu pro osoby bez Dohody se SPR

Ubytování, dospělá osoba: 2090 Kč
Ubytování, dítě: 1200 Kč

Strava, dospělý: 1000 Kč
Strava, dítě: 950 Kč

7. 200 Kč / 24 hodin vzdělávání
4. 320 Kč/ cena dětského programu (1 dítě, 24 hodin)

Celkovou částku je třeba uhradit před konáním akce, na účet SPR.
Pokyny budou zaslány prostřednictvím e-mailu, či SMS zprávy.

Další informace

V případě dotazů se prosím obracejte na organizátora akce: Mgr. Romanu Zapletalovou, tel. 727 903 528, nebo zapletalova@pestouni.cz
PřihláškaZpět