Zdravý psychický vývoj dítěte od 6 do 18 let.

Variabilní symbol: 23065

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 4


Termín:

06.09.2023

Místo:

Kroměříž - Arcibiskupské gymnázium, Pilařova 3

Lektor: Doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.

Působila třicet let na Univerzitě Palackého v Olomouci, od října r. 2020 pracuje ve Sdružení pěstounských rodin. V oblasti náhradní rodinné péče má bohaté praktické zkušenosti, vedla řadu výzkumů, přednáší a publikuje. V olomouckém sdružení pro pomoc náhradním rodinám garantovala vzdělávání pěstounů a psychologické poradenské služby. Vypracovala program na podporu rozvoje zdravé osobní identity dětí a dospívajících z pěstounských rodin. Je aktivní členkou Sekce pro náhradní rodinnou péči při Českomoravské psychologické společnosti.

Kdy a kde

Vzdělávání se uskuteční ve středu, dne 6.9.2023 od 8:30 do 12:30 hodin
v prostorách Arcibiskupského gymnázia Kroměříž, Pilařova 3.

Téma

Seminář bude zaměřen na zdravý psychický vývoj dětí v mladším školním věku a v dospívání. Probereme věková specifika a vývojové potřeby dětí v jednotlivých obdobích. Na příkladech z praxe si ukážeme, jak mohou pěstouni zdravý psychický vývoj dítěte podpořit, na co se mají soustředit, co je z hlediska vývojové psychologie podstatné.

Cena

pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma
pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací – 1 200 Kč za účastníka

Další informace

V případě dotazů se prosím obracejte na organizátora akce: Mgr. Romanu Zapletalovou, tel. 727 903 528, nebo zapletalova@pestouni.cz

Setkání se uskuteční pouze za dostatečného množství účastníků! Děkujeme za pochopení.
PřihláškaZpět