Terapeutické rodičovství - základní vhled do problematiky

Variabilní symbol: 23063

Typ akce: Vícedenní seminář 18


Počet hodin vzdělávání: 18


Termín:

21.04.2023 - 23.04.2023

Místo:

PNRP Plzeň, Purkyňova 27

Lektor: Mgr. Lucie Baliharová

Mgr. Lucie Baliharová vystudovala Sociální politiku a sociální práci na Západočeské univerzitě v Plzni, pracovala jako lektorka primární prevence na základních školách a následně jako vedoucí podporovaného zaměstnávání pro osoby se zdravotním postižením. Od roku 2017 dosud je klíčovou pracovnicí doprovázející pěstounské rodiny pod Sdružením pěstounských rodin z.s. v Plzni. Prošla kurzy respektující komunikace a dále se v této oblasti vzdělává. V roce 2018 se vyškolila jako lektorka kurzu „Silní rodiče-Silné děti“ a získala certifikát pro jeho vedení. Pro zvýšení odbornosti při doprovázení pěstounských rodin je od roku 2022 navíc certifikovanou lektorkou kurzů na téma Vývojového traumatu a Terapeutického rodičovství, neboť absolvovala výcvik lektorů pro tuto tematiku pod organizací ATTA.

Kdy a kde:

21. -23. 4. 2023
Poradna NRP Plzeň, Purkyňova 27.

V rámci programu bude zajištěno občerstvení.

Program pro děti:

Bude snaha v průběhu víkendu zajistit hlídání pro děti, pokud by někdo z účastníků potřeboval.

Cena vzdělávání:

Pěstouni s uzavřenou dohodou u SPR z.s.: zdarma
Pěstouni s uzavřenou dohodou u jiné organizace: 5.400,- Kč / 1 osoba / 18 hodin

Cena dětského programu:

Pěstouni s uzavřenou dohodou u SPR z.s.: zdarma
Pěstouni s uzavřenou dohodou u jiné organizace: 3.240,- Kč / 1 dítě / 18 hodin

Více informací:

Terapeutické rodičovství vychází z teorie attachmentu a vývojového traumatu, které se odlišuje od posttraumatické stresové poruchy a jiných traumat. Vývojové trauma vzniká právě v dětství ztrátou primární pečující osoby. Je dobré vědět, že děti v náhradní rodinné péči mají v zásadě vždy poruchu citové vazby a trpí vývojovým traumatem. U každého mohou být různé projevy a může být jinak hluboké. Tyto děti ztratily svou první vztahovou osobu – matku, která je minimálně několik měsíců nosila ve své děloze a se kterou byly spojeny jako jedno tělo. Tato ztráta se zapisuje do těla dětí velmi hluboko a je třeba s tímto faktem poté počítat i při jejich výchově a péči.
Díky kurzu si uvědomíme, jaké máme sami citové vazby, co je pro nás obtížné a v čem se naopak cítíme silní. Podíváme se na svět očima dítěte a můžeme dojít k pochopení, proč naše děti mají právě takové projevy, jaké mají a jak s tím dále nakládat.
PřihláškaZpět