Co si přinášíme do výchovy od rodičů

Variabilní symbol: 23062

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 3


Termín:

12.04.2023

Místo:

PNRP Plzeň, Houškova 25

Lektor: PhDr. Jan Vyhnálek

Psycholog, terapeut a lektor. Vystudoval teologii a psychologii na Università Pontificia Salesiana v Římě. Absolvoval sebezkušenostní terapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii v institutu INSTEP Praha; kurz instrumentálního obohacování a dynamické diagnostiky prof. Reuvena Feuersteina; kurz výchovného poradenství v institutu ISRE Venezia a kurz pastoračního poradenství v Marianella Centre, Dublin. Ve své praxi se věnuje zejména terapeutické práci, psychologickému poradenství a výchovnému poradenství rodičům a pedagogům. Podílí se na podpoře preventivního a inkluzivního systému vzdělávání. Oblasti náhradní rodinné péčí se věnuje již řadu let v rámci poradenství a vzdělávání pěstounů.

Kdy a kde:

Dne 12. 4. 2023 od 9:30 do 12:30 hod.
Poradna NRP Plzeň, Houškova 25.

Cena:

Rodiny s dohodou u SPR: ZDARMA.
Rodiny s dohodou u jiné organizace: 600,- Kč za účastníka.

Informace o programu:

Aniž si to vždy uvědomujeme, velká část našich výchovných postojů a postupů vychází z výchovné kultury, kterou jsme přejali od našich rodičů. Je užitečné tyto přejaté modely znát a jejich používání si uvědomovat. Důležitost této znalosti je významnější v pěstounské péči, kde jsou nároky na výchovnou komunikaci obvykle větší než v běžné výchově. Seminář nabízí jednoduchou sebezkušenostní část, a následně bezpečným způsobem vede účastníky ke zobecnění a lepší uchopení přejatých modelů výchovného působení.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Lucie Baliharová
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Poradna náhradní rodinné péče
Houškova 25, 326 00 Plzeň
Email: baliharova@pestouni.cz
Tel.: 778 706 282
Dat. schránka: auuu8y3
PřihláškaZpět