Aktivity sociálního pedagoga na základní škole

Variabilní symbol: 23061

Typ akce: Klubové setkání


Počet hodin vzdělávání: 4


Termín:

22.03.2023

Místo:

U Černé věže 4 (vchod z Hroznové ulice)

Lektor: Mgr. Alena Paroubková Dis.

Alena Paroubková se narodila r. 1980 v Kyjově. Vystudovala sociální práci na vyšší odborné škole, sociální pedagogiku na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, nyní studuje na MUNI speciální pedagogiku se zaměřením na poruchy chování a specifické poruchy učení. Od roku 2014 se věnuje preventivním programům pro žáky základních škol. Tematicky se věnuje sociometrickým šetřením a z toho vyplývající podpoře třídních kolektivů, motivaci, ochotu ke spolupráci, ale také besedám na rozvojová témata, jako jsou efektivní metody učení, zvládání stresu, rizikové chování v dospívání, kariérové poradenství. Od roku 2016 pracuje jako sociální pedagog na základní škole, hlavním cílem její práce je prevence školní neúspěšnosti

Místo a čas

28.2.2023
9.00-13.00
U Černé věže 4 (vchod z druhé strany, z Hroznovy ulice)

Program

Mgr. Alena Paroubková Dis., sociální pedagožka:
-představení činností sociálního pedagoga na základní škole
-nejčastější obtíže, se kterými sociální pedagog pracuje
-obtíže ve školní docházce a jejich možná řešení
-aktivity preventivní a rozvojové
-aktivity pro ekonomicky slabé rodiny

Cena a podklady k platbě

pro rodiny s dohodou se SPR - zdarma
pro rodiny, které mají uzavřenou dohodu s jinou organizací - 1200Kč
Podklady k platbě:
Číslo účtu: 2700255345/2010
Variabilní symbol: 323010
Cena: 1200- Kč
Do zprávy pro příjemce uveďte: vaše příjmení, kulatý stůl 28.2.2023.Č.B.

Více informací

Mgr. Tereza Poštová
vedoucí Poradny České Budějovice
E: postova@pestouni.cz
M: 770 194 931
PřihláškaZpět