Jak jinak lze vzdělávat děti ve škole (aneb o Montessori přístupu)

Variabilní symbol: 23058

Typ akce: Kulatý stůl


Počet hodin vzdělávání: 2


Termín:

08.03.2023

Místo:

PNRP Plzeň, Houškova 25

Lektor: Mgr. Gabriela Vicendová

Lektorka je ředitelkou mateřské a základní školy Montessori v Plzni, již od roku 2010 má diplom Montessori pro vzdělávání dětí ve věku 3 - 9 let a od roku 2015 pro děti ve věku 6 - 14 let. Je autorkou metodiky výuky anglického jazyka v MŠ My Little English. Absolvovala zahraniční stáže v několika zemích zaměřených na Montessori přístup ve vzdělávání dětí.

Kdy a kde:

Dne 8. 3. 2023 od 10:00 do 12:00 hod.
Poradna NRP Plzeň, Houškova 25.

Cena:

Rodiny s dohodou u SPR: ZDARMA.
Rodiny s dohodou u jiné organizace: 600,- Kč za účastníka.

Informace o programu:

Paní ředitelka Montessori základní a mateřské školy v Plzni přiblíží filosofii Montessori přístupu ve vzdělávání. Můžete získat tipy, jak s dětmi pracovat a na čem je tento přístup založen.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Lucie Baliharová
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Poradna náhradní rodinné péče
Houškova 25, 326 00 Plzeň
Email: baliharova@pestouni.cz
Tel.: 778 706 282
Dat. schránka: auuu8y3
PřihláškaZpět