Terapeutické rodičovství

Variabilní symbol: 23046

Typ akce: Vícedenní seminář 24


Počet hodin vzdělávání: 24


Termín:

22.09.2023 - 24.09.2023

Místo:

Na statku, Náměšť nad Oslavou

Lektor: Mgr. Lucie Baliharová

Mgr. Lucie Baliharová vystudovala Sociální politiku a sociální práci na Západočeské univerzitě v Plzni, pracovala jako lektorka primární prevence na základních školách a následně jako vedoucí podporovaného zaměstnávání pro osoby se zdravotním postižením. Od roku 2017 dosud je klíčovou pracovnicí doprovázející pěstounské rodiny pod Sdružením pěstounských rodin z.s. v Plzni. Prošla kurzy respektující komunikace a dále se v této oblasti vzdělává. V roce 2018 se vyškolila jako lektorka kurzu „Silní rodiče-Silné děti“ a získala certifikát pro jeho vedení. Pro zvýšení odbornosti při doprovázení pěstounských rodin je od roku 2022 navíc certifikovanou lektorkou kurzů na téma Vývojového traumatu a Terapeutického rodičovství, neboť absolvovala výcvik lektorů pro tuto tematiku pod organizací ATTA.

Zaměření

Zaměřeno na klasickou pěstounskou péči.

Program

Terapeutické rodičovství vychází z teorie attachmentu a vývojového traumatu, které se odlišuje od posttraumatické stresové poruchy a jiných traumat. Vývojové trauma vzniká právě v dětství ztrátou primární pečující osoby. Je dobré vědět, že děti v náhradní rodinné péči mají v zásadě vždy poruchu citové vazby a trpí vývojovým traumatem. U každého mohou být různé projevy a může být jinak hluboké. Tyto děti ztratily svou první vztahovou osobu – matku, která je minimálně několik měsíců nosila ve své děloze a se kterou byly spojeny jako jedno tělo. Tato ztráta se zapisuje do těla dětí velmi hluboko a je třeba s tímto faktem poté počítat i při jejich výchově a péči.
Díky kurzu si uvědomíme, jaké máme sami citové vazby, co je pro nás obtížné a v čem se naopak cítíme silní. Podíváme se na svět očima dítěte a můžeme dojít k pochopení, proč naše děti mají právě takové projevy, jaké mají a jak s tím dále nakládat.

Program pro děti

Je určen pro děti od 3 let věku, které jsou schopny účastnit se skupinového dětského programu. Individuální hlídání dětí není možno zajistit.
Program pro děti zajišťují lektoři, je přizpůsoben věku dítěte a jeho možnostem.
Prosíme, aby děti, které se budou účastnit dětského programu, měly k dispozici batůžek, láhev na pití, sportovní oblečení a obuv, dále vybavení do deště (nepromokavá obuv, pláštěnka).

Ubytování

- ubytování ve 2 - 6 lůžkových pokojích
- každý pokoj je vybaven svým sociálním zařízením
- bez výtahu

Stravování

Zajištěna je plná penze (počínaje pátečním obědem a konče obědem v neděli). Pro děti je zajištěno také pití a svačiny.

Cena pro rodiny s uzavřenou dohodou SRP

Dospělí: 1350 Kč
Dítě: 200 Kč

Tento poplatek je třeba uhradit co nejdříve po doručení faktury. Jak zaplatit poplatek: informace o platbě budou zaslány mailem. Číslo účtu: 2700255345/2010 (Fio banka)

Cena (vzdělávání a pobyt)

Cena vzdělávání: 7200 Kč
Cena dětského programu: 4320 Kč
Cena za pobyt pro dospělého: 3800 Kč
Cena za pobyt pro dítě od 3 let do 6 let: 3750 Kč

Storno podmínky:


Pěstouni s dohodou:
Z vícedenního semináře je možné se odhlásit 7 dní před konáním akce bez účtování storno poplatku. Při odhlášení méně než 7 dní před konáním akce nebude navrácen příspěvek na stravování.

Kontaktní osoba

Mgr. Hana Lukešová Bartáková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Anenská 10, 602 00 Brno
+420 731 440 525
bartakova@pestouni.cz
PřihláškaZpět