Hranice v období dospívání

Variabilní symbol: 23042

Typ akce: Vícedenní seminář 24


Počet hodin vzdělávání: 24


Termín:

02.06.2023 - 04.06.2023

Místo:

Patria, Kobylí

Lektor: Mgr. Darina Rájová

Vzdělání: Fakulta humanitních studií Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – sociální pedagogika, DPS učitelství pro SŠ. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně – speciální pedagogika, etopedie, Kurz pracovníka v canisterapii. ADCR - expresivní přístupy při práci se skupinou. Sebezkušenostní psychodynamicky orientovaný výcvik KVP I a KVP II. Pracovala jako koordinátorka dobrovolnického centra, redaktorka odborného časopisu, vedoucí sociálně aktivizačních služeb, vychovatelka v diagnostickém ústavu, učitelka na střední škole, nyní pracuje ve středisku výchovné péče jako etopedka a lektorka v problematice výchovy dětí. Stála u formování moderní zooterapie v ČR a tuto metodu aktivně využívá. Dlouhodobě se zaměřuje na práci se skupinami.

Zaměření

Zaměřeno na příbuzenskou pěstounskou péči.

Program

Určitě se shodneme na tom, že hranice jsou pro děti důležité, mají je primárně chránit, ale současně i vést k zodpovědnosti a samostatnosti. Jak tedy nastavovat hranice zdravě? Co když se dítě vůči hranicím bouří? Jakou roli hraje věk dítěte? Co znamená bez hraniční dítě? Jaký dopad mají na dítě příliš úzké hranice? Na všechny tyto otázky a na mnohé další si odpovíme. V rámci semináře se společně zastavíme u náročného období dospívání, kdy téma hranic, ve své praxi řeším s rodiči nejčastěji. Také se podíváme na nastavení hranic v oblasti počítačových her a sociálních sítí.

Kdy a kde

Upozorňujeme, že je nutné dodržet celou délku programu a pobytu. Program je koncipován jako skupinový a je nezbytné jej absolvovat v celku. Pozdější příjezd nebo dřívější odjezd účastníků působí rušivě.

Začátek programu: pátek, od 10:00 hod. (začíná program)
Konec programu: neděle, v odpoledních hodinách
www.patriakobyli.cz/kontakt/

Program pro děti

Je určen pro děti od 3 let věku, které jsou schopny účastnit se skupinového dětského programu. Individuální hlídání dětí není možno zajistit.
Program pro děti zajišťují lektoři, je přizpůsoben věku dítěte a jeho možnostem.
Prosíme, aby děti, které se budou účastnit dětského programu, měly k dispozici batůžek, láhev na pití, sportovní oblečení a obuv, dále vybavení do deště (nepromokavá obuv, pláštěnka).

Ubytování

- ubytování ve 2 - 8 lůžkových pokojích
- každý pokoj je vybaven svým sociálním zařízením
- bez výtahu
- pes není povolen

Stravování

Zajištěna je plná penze (počínaje pátečním obědem a konče obědem v neděli). Pro děti je zajištěno také pití a svačiny.

Cena pro rodiny s uzavřenou dohodou SRP

Dospělí: 1000 Kč
Dítě: 200 Kč

Tento poplatek je třeba uhradit co nejdříve po doručení faktury. Jak zaplatit poplatek: informace o platbě budou zaslány mailem. Číslo účtu: 2700255345/2010 (Fio banka)

Cena (vzdělávání a pobyt)

Cena vzdělávání: 7200 Kč
Cena dětského programu: 4320 Kč
Cena za pobyt pro dospělého: 2500 Kč
Cena za pobyt pro dítě od 3 let do 12 let: 2000 Kč

Storno podmínky:


Pěstouni s dohodou:
Z vícedenního semináře je možné se odhlásit 7 dní před konáním akce bez účtování storno poplatku. Při odhlášení méně než 7 dní před konáním akce nebude navrácen příspěvek na stravování.

Kontaktní osoba

Mgr. Hana Lukešová Bartáková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Anenská 10, 602 00 Brno
+420 731 440 525
bartakova@pestouni.cz
PřihláškaZpět