Šikana a příbuzné fenomény

Variabilní symbol: 23032

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 6


Termín:

11.11.2023

Místo:

Poradna SPR, Na Zlatnici 144/8, Praha 4 - Podolí

Lektor: Bc. Filip Kadlec

Koordinátor a lektor programů selektivní prevence (intervenční vstupy do školních tříd, ve kterých se vyskytují vztahové problémy či šikana) na školách pro Proxima Sociale o.p.s., lektor dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením na práci se třídou jako dynamickou skupinou a podporou bezpečného třídního klima. Zároveň individuální a skupinový terapeut pro děti a dospívající v organizaci Anima-terapie se zaměřením na závislosti a přidružené diagnózy, též poradenská práce s rodiči a reflektující terapeutická pozice při procesu rodinné terapie. V minulosti individuální a skupinový terapeut v Centru Locika se zaměřením na rodiny a děti ohrožené domácím násilím. Studijně zakotven na PedFUK, obor psychologie a speciální pedagogika, následně terapeutické výcviky v psychodynamickém, systemickém, narativním, adleriánském a mediačním přístupu.

Kdy a kde:

V sobotu 21. 10. 2023, 9:00 - 16:00, ve vzdělávací místnosti SPR Praha, Na Zlatnici 144/8, Praha 4.

Program:

Termín šikana je často užíván poměrně široce, zároveň jeho užití obvykle doprovází relativně tunelovité vidění celé situace. V rámci semináře se hlouběji zaměříme na motivace jednotlivých aktérů ve chvílích, kdy vzniká posun skupinových norem kolektivu k nebezpečným, jak takovému posunu předcházet a jak jej případně řešit, pokud se již vyskytuje.

Cena:

Pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma.
Pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací 1800,- Kč.

Podklady k platbě pro samoplátce:

Číslo účtu: 2700255345/2010
Variabilní symbol: 23032
Cena: 1800,- Kč
Do zprávy pro příjemce uveďte: vaše příjmení, seminář 21.10.2023, Praha

Cenu semináře je v případě samoplátců třeba uhradit nejpozději týden před konáním.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Veronika Žlebková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Na Zlatnici 144/8
147 00 Praha 4
zlebkova@pestouni.cz
797 855 644
PřihláškaZpět