Pobytový vzdělávací víkend - prevence rizikového chování (drogy a internet)

Variabilní symbol: 23029

Typ akce: Vícedenní seminář


Počet hodin vzdělávání: 20


Termín:

16.06.2023 - 18.06.2023

Místo:

Hostel u sv. Štěpána, Komenského 4, Litoměřice

Lektor: Bc. Martin Štolfa, Jan Kršňák

Bc. Martin Štolfa

Vystudoval vychovatelství se zaměřením na etopedii. Absolvoval pětiletý sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii. Více jak deset let se věnuje péči o klienty s rozličnými problémy a z různých věkových skupin. Působil jako poradce na lince důvěry a v krizovém centru pro mezilidské vztahy. V rámci svého dalšího rozvoje získal řadu osvědčení a diplomů zejména v oblastech krizová intervence, posttraumatická péče, sociálně patologické jevy a jejich prevence. Realizoval řadu vzdělávacích akcí pro děti a mládež týkajících se rozvoje osobnosti, zvládání náročných životních situací, či mezilidských vztahů.

Jan Kršňák

Věnuje se inovativnímu vzdělávání, intuitivní pedagogice a vlivu technologií na život. Je autorem konceptu Barevných sítí poznání, jež rozvíjejí interdisciplinární pohled na svět a kreativní myšlení. Vede besedy a semináře o digitalizací společnosti, se zvláštním důrazem na výchovu dětí, rodičů a učitelů (digideti.cz). Je spoluautorem knížky plné her pro děti Kdyby lidi byli stromy a knihy rozhovorů Jak se učí živě?. Rád šíří důvěru, klid a radostné přijímání života. digideti.cz/

Kdy a kde:

16. 6. 2023 od odpoledních hodin – 18. 6. 2023 do odpoledních hodin, v hostelu U sv. Štěpána v Litoměřicích, Komenského 4. Místo je dostupné z Prahy - nádraží Holešovice autobusem, cca hodina cesty. Upozorňujeme, že je nutné dodržet celou délku programu a pobytu. Program je koncipován jako skupinový a je nutné jej absolvovat v celku.

Program:

První část víkendového vzdělávání se bude zaměřovat na sociální selhávání u dětí a dospívajících. Budeme se věnovat tématům jako nepochopení, neschopnost komunikace, odcizení, nedostatek porozumění- zlomek důvodů, které v konečném důsledku mohou být příčinou selhávání dětí
Dalšími tématy budou také lhaní, krádeže, útěky, šikana, záškoláctví……….
Zaměříme se na způsoby a projevy sociálního selhávání dětí a dospívajících, jak se k nim postavit co s nimi dělat jak jim předcházet.
Cílem vzdělávání bude zejména seznámení se s problematikou sociálního selhávání dětí a dospívajících
Dalším tématem víkendového vzdělávání budou problematiky užívání návykových látek.
Budeme se věnovat tématům:
Drogy
Způsoby a důvody užívání
Bio-psycho sociální rozměr
Prevence
Drogová závislost
Léčba závislosti
Cílem semináře bude seznámení se s problematikou uživatelů a užívání omamných látek.

Posledním tématem víkendového vzdělávání bude "Děti a technologie."

Vzdělávání se zaměří na otázky jako: jaký vliv má zacházení s technologiemi na zdravý vývoj dětí? Jsou pro děti obrazovky vhodné a od kolika let?
A jak to vnímají samotné děti?
Co se v nich odehrává?

Jak děti připravit na stále digitálnější svět?

Kolik hodin týdně by měly trávit s obrazovkou? Jak vysvětlit dětem, že už je čas počítač vypnout? Jak závislost na technologiích mění naši společnost i nás samotné? Proč jsou děti již odmalička přitahovány technologiemi? Co lze udělat, aby tváří v tvář obrazovkám nepřišly o lidský pohled na svět? Jak se mohou rodiče vyrovnat s permanentním používáním technologií během puberty? Neztratí se děti v rozmanitých sítích, o jejichž zákoutích a nebezpečích my sami máme jen nejasná tušení?
Jak zdravě a bezpečně žít v digitálním světě.
Jak pozorovat vlastní děti hrající si v kyberprostoru s klidem a důvěrou...
O tom, že děti to zvládnou, když to zvládneme my.
Řekneme si, jak na to...Program pro děti:

Je určen pro děti od 3 let věku, které jsou schopny účastnit se skupinového dětského programu. Individuální hlídání dětí není možno zajistit. Hlídání dětí, které se nemohou tohoto programu zúčastnit (nízký věk, handicap), zajišťují osoby pečující.
Program pro děti zajišťují zkušení lektoři a je přizpůsoben věku dítěte a jeho možnostem. Zahrnuje výtvarné, herní a sportovní aktivity, v případě příznivého počasí výlety a hry v okolí.
Prosíme, aby měly děti k dispozici batůžek, láhev na pití, sportovní oblečení a obuv a také vybavení do deště (nepromokavá obuv, pláštěnka).
Děti od 3 let věku, které toho jsou schopny, by se měly programu pro děti vždy účastnit.

Ubytování:

Ubytování je zajištěno v hostelu U sv. Štěpána po celou dobu vzdělávání. Ubytování je rozloženo do dvou kategorií, přičemž jedna kategorie se nachází přímo v budově - zde jsou společná sociální zařízení, druhá kategorie je naproti budovy (okál), kde jsou společná sociální zařízení pro dvě bytové jednotky. V ubytování nejsou zajištěny ručníky ani hygienické potřeby. V budově je plně vybavená kuchyňka, kde je možnost připravit si jídlo, či pití.
Pěstouni s dohodou uzavřenou se SPR cenu za ubytování nehradí za sebe ani za děti.
Odkaz na ubytování: http://www.inprincipio.cz/

Stravování:

Pěstouni s dohodou uzavřenou se SPR hradí v plné výši cenu stravy za sebe a pouze příspěvek na stravu za děti. Zajištěna je plná penze v restauraci Biskupský pivovar U sv. Štěpána, která se nachází přímo v objektu ubytování. Jídlo je zajištěno po celou dobu pobytového vzdělávání, počínaje páteční večeří a konče obědem v neděli. Pro děti budou připraveny svačiny. Pitný režim zajišťují pěstouni.
Odkaz na restauraci: https://www.biskupskypivovar.cz/

Cena pro rodiny s uzavřenou dohodou SRP

Dospělí: 1250 Kč
Dítě: 200 Kč
Tento poplatek je třeba uhradit co nejdříve od doručení faktury. Jak zaplatit poplatek: informace o platbě budou zaslány e-mailem. Číslo účtu: 2700255345/2010 (Fio banka) VS 23029

Cena (vzdělávání a pobyt)

Cena vzdělávání: 6000 Kč
Cena za program pro dítě: 3600 Kč
Cena za pobyt pro dospělého: 3000 Kč (včetně stravy)
Cena za pobyt pro dítě do 15 let: 2500 Kč (včetně stravy)
Partner pěstouna s uzavřenou dohodou SPR a jiná osoba blízká – hradí ubytování a stravu.

Storno podmínky:

Přihláška je závazná. Odhlásit z pobytu se lze pouze z vážných důvodů.

Pěstouni s dohodou uzavřenou se SPR:
při odhlášení 7 dní před konáním akce bez storno poplatku. Při pozdějším odhlášení bude účtován poplatek za stravu.

Pěstouni s dohodou u jiné organizace:
při odhlášení 7 dní před konáním akce bez storno poplatku. Při pozdějším odhlášení bude účtován poplatek ve výši 30% z ceny ubytování a stravy.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Veronika Žlebková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Na Zlatnici 144/8
147 00 Praha 4
zlebkova@pestouni.cz
797 855 644
PřihláškaZpět