Pobytový vzdělávací víkend - Jak pomáhat dětem překonat těžkosti

Variabilní symbol: 23027

Typ akce: Vícedenní seminář 18


Počet hodin vzdělávání: 18


Termín:

26.05.2023 - 28.05.2023

Místo:

Hostel u sv. Štěpána, Komenského 4, Litoměřice

Lektor: Mgr. Martina Vančáková

Psycholožka, pěstounka a rodinná poradkyně, je maminkou čtyř dětí, z nichž dvě romské má v dlouhodobé pěstounské péči. Vystudovala psychologii na Univerzitě Karlově, kde studovala také obor romština/romistika u prof. Mileny Hübschmannové. Náhradní rodinné péči se věnuje již od dob studií, od r. 2004 již pracuje výhradně v této oblasti. Má zkušenosti v přímé práci (poradenství) s klientskými rodinami, v současnosti spolupracuje s více organizacemi v oblasti vzdělávání náhradních rodin. Připravuje besedy, workshopy a zážitkové aktivity pro pěstouny a jejich rodiny, přednáší odborné i široké veřejnosti, v několika krajích ČR se účastní příprav budoucích pěstounů a osvojitelů. Založila a vede projekt Naše romské dítě s celorepublikovou působností, který zážitkovou formou pracuje s tématem identity etnicky odlišných dětí v NRP. Pracuje také pro MPSV.

Kdy a kde:

26. 5. 2023 od odpoledních hodin – 28. 5. 2023 do odpoledních hodin, v hostelu U sv. Štěpána v Litoměřicích. Místo je dostupné z Prahy - nádraží Holešovice autobusem, cca hodina cesty. Upozorňujeme, že je nutné dodržet celou délku programu a pobytu. Program je koncipován jako skupinový a je nutné jej absolvovat v celku.

Program:

Děti, jejichž start do života nebyl jednoduchý, mívají specifické obtíže ve vztazích i v chování. Mohou mít nejisté citové vazby, sníženou sebedůvěru a nedůvěřovat ani okolnímu světu. V jejich chování se pak často objevuje hyperaktivita, poruchy pozornosti a učení, mohou mít problémy s respektováním hranic druhých lidí, hůře prožívat a rozlišovat emoce, objevuje se agresivita, sebepoškozování, promiskuita či jiné poruchy chování.
Proč běžné rodičovské zkušenosti v pěstounské rodině často nestačí? Co stojí za problematickým chováním našich dětí? Jaké postupy ve výchově mohou působit léčivě na dětskou duši a pomoci snazší komunikaci v rodině? Jak být pro dítě bezpečným majákem, který ustojí i divoké bouře emocí?

Program pro děti:

Je určen pro děti od 3 let věku, které jsou schopny účastnit se skupinového dětského programu. Individuální hlídání dětí není možno zajistit. Hlídání dětí, které se nemohou tohoto programu zúčastnit (nízký věk, handicap), zajišťují osoby pečující.
Program pro děti zajišťují zkušení lektoři a je přizpůsoben věku dítěte a jeho možnostem. Zahrnuje výtvarné, herní a sportovní aktivity, v případě příznivého počasí výlety a hry v okolí.
Prosíme, aby měly děti k dispozici batůžek, láhev na pití, sportovní oblečení a obuv a také vybavení do deště (nepromokavá obuv, pláštěnka).
Děti od 3 let věku, které toho jsou schopny, by se měly programu pro děti vždy účastnit.

Ubytování:

Ubytování je zajištěno v hostelu U sv. Štěpána po celou dobu vzdělávání. Ubytování je rozloženo do dvou kategorií, přičemž jedna kategorie se nachází přímo v budově - zde jsou společná sociální zařízení, druhá kategorie je naproti budovy (okál), kde jsou společná sociální zařízení pro dvě bytové buňky. V ubytování nejsou zajištěny ručníky ani hygienické potřeby. V budově je vybavená plně vybavená kuchyňka, kde je možnost připravit si jídlo, či pití.
Odkaz na ubytování: http://www.inprincipio.cz/

Stravování:

Pěstouni s dohodou uzavřenou se SPR hradí v plné výši cenu stravy za sebe a pouze příspěvek na stravu za děti. Zajištěna je plná penze v restauraci Biskupský pivovar U sv. Štěpána, která se nachází přímo v objektu ubytování. Jídlo je zajištěno po celou dobu pobytového vzdělávání, počínaje páteční večeří a konče obědem v neděli. Pro děti budou připraveny svačiny. Pitný režim zajišťují pěstouni.
Odkaz na restauraci: https://www.biskupskypivovar.cz/

Cena pro rodiny s uzavřenou dohodou SRP

Dospělí: 1250 Kč
Dítě: 200 Kč
Tento poplatek je třeba uhradit co nejdříve od doručení faktury. Jak zaplatit poplatek: informace o platbě budou zaslány e-mailem. Číslo účtu: 2700255345/2010 (Fio banka) VS 23027

Cena (vzdělávání a pobyt)

Cena vzdělávání: 6000 Kč
Cena za program pro dítě: 3600 Kč
Cena za pobyt pro dospělého: 3000 Kč
Cena za pobyt pro dítě do 15 let: 2500 Kč
Partner pěstouna s uzavřenou dohodou SPR a jiná osoba blízká – hradí ubytování a stravu.

Storno podmínky:

Přihláška je závazná. Odhlásit z pobytu se lze pouze z vážných důvodů.

Pěstouni s dohodou uzavřenou se SPR:
při odhlášení 7 dní před konáním akce bez storno poplatku. Při pozdějším odhlášení bude účtován poplatek za stravu.

Pěstouni s dohodou u jiné organizace:
při odhlášení 7 dní před konáním akce bez storno poplatku. Při pozdějším odhlášení bude účtován poplatek ve výši 30% z ceny ubytování a stravy.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Veronika Žlebková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Na Zlatnici 144/8
147 00 Praha 4
zlebkova@pestouni.cz
797 855 644
Přihláška - náhradníkZpět