Jak se domluvit s dítětem

Variabilní symbol: 23026

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 3


Termín:

17.05.2023

Místo:

Poradna SPR, Na Zlatnici 144/8, Praha 4 - Podolí

Lektor: Bc. Jana Frantíková

Bc. Jana Frantíková je maminka a pěstounka 12 dětí. Řadu let pracuje v neziskové organizaci, kde doprovází pěstounské rodiny. Jde životem s důvěrou, že příběhy dětí mají dobré konce, byť mnohdy jinak dobré, než bychom si naplánovali.

Kdy a kde:

Ve středu 17. 5. 2023, 16:00 - 19:00, ve vzdělávací místnosti SPR Praha, Na Zlatnici 144/8, Praha 4.

Program:

Komunikace je jedním ze stavebních kamenů vztahu. Proč si s dítětem někdy nerozumíme? Proč nás neslyší? Dá se něco změnit...

Cena:

Pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma.
Pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací 900 ,- Kč.

Podklady k platbě pro samoplátce:

Číslo účtu: 2700255345/2010
Variabilní symbol: 23026
Cena: 900,-
Do zprávy pro příjemce uveďte: vaše příjmení, seminář 17.5.2023, Praha

Cenu semináře je v případě samoplátců třeba uhradit nejpozději týden před konáním.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Veronika Žlebková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Na Zlatnici 144/8
147 00 Praha 4
zlebkova@pestouni.cz
797 855 644
PřihláškaZpět