Domácí prostředí: učení, rozvoj komunikace a sociálních dovedností

Variabilní symbol: 23021

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 6


Termín:

25.03.2023

Místo:

Poradna SPR, Na Zlatnici 144/8, Praha 4 - Podolí

Lektor: Bc. Lucie Škvorová, BCaBA , Mgr. Kateřina Jandáčková

Bc. Lucie Škvorová, BCaBA

Lucie Škvorová je vystudovaná ergoterapeutka, která postgraduálně získala certifikaci v oboru Aplikované behaviorální analýzy. Společně s Kateřinou Jandáčkovou založily terapeutické centru Abaceda, kde pracují především s rodinami s dětmi s poruchami autistického spektra. V práci je pro ně důležitá nejen podpora jejich klientů, ale také rodičů.

Mgr. Kateřina Jandáčková

Kateřina Jandáčková je psycholožka v psychoterapeutickém výcviku, s dokončeným vzděláním Aplikované behaviorální analýzy na MUNI. Společně s Lucie Škvorovou založily terapeutické centru Abaceda, kde pracují především s rodinami s dětmi s poruchami autistického spektra. V práci je pro ně důležitá nejen podpora jejich klientů, ale také rodičů.

Kdy a kde:

V sobotu 2023, 9:00 - 16:00, ve vzdělávací místnosti SPR Praha, Na Zlatnici 144/8, Praha 4.

Program:

V rámci semináře se zaměříme na základní principy, o které se mohou pěstouni opřít v rozvoji dovedností dítěte. Blíže se podíváme na to, jak vhodně nastavit domácí prostředí, tak aby bylo pro dítě zábavné a zároveň přinášelo prostor k učení. V neposlední řadě přiblížíme téma zásad přirozeného rozvoje komunikace.
Seminář je určen primárně pro děti ve věku 1 až 7 let.

Cena:

Pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma.
Pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací 1800,- Kč.

Podklady k platbě pro samoplátce:

Číslo účtu: 2700255345/2010
Variabilní symbol: 23021
Cena: 1800,-
Do zprávy pro příjemce uveďte: vaše příjmení, seminář 25.3.2023, Praha

Cenu semináře je v případě samoplátců třeba uhradit nejpozději týden před konáním.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Veronika Žlebková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Na Zlatnici 144/8
147 00 Praha 4
zlebkova@pestouni.cz
797 855 644
PřihláškaZpět