Webinář: Odlišná sexuální identita u dětí a jak s ní pracovat

Variabilní symbol: 23018

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 2


Termín:

23.02.2023

Místo:

Google meet

Lektor: Ing. Andrea Porschová

Andrea Porschová, je máma, pěstounka, psychoterapeutka a učitelka. Dlouhodobě se věnuje svým několika pěstounským dětem a považuje to za jednu s největších radostí svého života. Proto, aby mohla dětem více rozumět a více jim pomáhat, rozhodla se v minulosti stát se psychoterapeutkou. Postupem času se více a více specializovala na oblast lidské identity a sexuality, i když pořád hodně se zaměřením na dospívající a mladé lidi. Pracuje v Praze, kde má soukromou praxi a její klienti jsou většinou od 14 let až do vyššího věku. Jako učitelka také pracuje s dětmi od 12 do 18 let a často jim pomáhá řešit jejich životní starosti a radosti, tak jak to učitelství přináší.

Kdy a kde:

Ve čtvrtek 23. 2. 2023, 16:00 - 18:00, Google Meet.

Program:

Téma je určeno pro pěstouny pubertálních a dospívajících dětí, které mají sexuální či identitní odlišnosti od svých vrstevníků, nebo v této oblasti prožívají „experimentální“ období svého života. Seminář zahrnuje současné poznatky a pohledy na problematiku, stejně tak jako zkušenosti a kazuistiky z psychoterapeutické praxe.

Informace pro účastníky:

Pro účast na webináři budete potřebovat zařízení s webovou kamerou, mikrofonem či sluchátky a dobré připojení na wifi. Webinář bude probíhat v prostředí Google Meet. Pro připojení použijte odkaz v emailu, který bude přihlášeným pěstounům zaslán před konáním webináře.
Dva pěstouni připojení z jednoho počítače se pro účely míst na webináři počítají jako jedno obsazené místo. Připojte tedy při přihlašování partnerů do přihlášky v poznámce informaci o tom, zda se zúčastníte na společném počítači nebo každý na jiném.

Cena:

Pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma.
Pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací – 600,- Kč.

Podklady k platbě pro samoplátce:

Číslo účtu: 2700255345/2010
Variabilní symbol: 23018
Cena: 600,- Kč
Do zprávy pro příjemce uveďte: vaše příjmení, webinář 23. 2. 2023, Praha

Cenu webináře je v případě samoplátců třeba uhradit nejpozději týden před konáním.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Veronika Žlebková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Na Zlatnici 144/8
147 00 Praha 4
zlebkova@pestouni.cz
797 855 644
PřihláškaZpět