Klubové setkání: Musím být na vše sám/sama?

Variabilní symbol: 23015

Typ akce: Klubové setkání


Počet hodin vzdělávání: 2


Termín:

06.09.2023

Místo:

Vzdělávací místnost, Anenská 10, Brno

Lektor: Mgr. Zdenka Zamazalová

Mám více jak dvacetiletou praxi v oblasti sociálně právní ochrany dětí, pracovala jsem na oddělení náhradní rodinné péče, v rámci soudních řízení jsem zastupovala děti jako kolizní opatrovník, doprovázela jsem pěstounské rodiny, moderovala případové konference, mám výcvik v mediaci, zajímá mne celostní přístup k člověku a velice ráda si povídám s lidmi.

Kdy a kde

Vzdělávací místnost 2. patro, Anenská 10, Brno, od 9 hod.

Informace o programu

Rodina, chod domácnosti a výchova dětí s sebou nesou mimo jiné také spoustu úkolů a povinností. Při jejich zabezpečení se pak cítíme unavení, vyčerpaní a nemáme čas na vlastní záliby. Na setkání si budeme povídat o tom, jak se naučit delegovat některé úkoly, povinnosti nebo činnosti na ostatní členy rodiny. Budeme společně sdílet zkušenosti, nápady, co se komu osvědčilo.

Cena

Rodiny s dohodou u SPR: ZDARMA.
Rodiny s dohodou u jiné organizace: 900,- Kč za účastníka.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Hana Lukešová Bartáková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Anenská 10, 602 00 Brno
+420 731 440 525
bartakova@pestouni.cz
PřihláškaZpět