Problematika sdíleného rodičovství a identity dítěte

Variabilní symbol: 23013

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 8


Termín:

20.04.2023

Místo:

Brno

Lektor: doc. PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D.

je psycholožka a vyučuje na Zdravotně sociální fakultě JU. Zabývá se psychosociálními a etickými aspekty řešení nenaplňujícího se rodičovství (reprodukční medicína, náhradní rodinná péče). Je členkou Etické komise Sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS, Komise pro reprodukční medicínu MZ ČR a Odborné rady Centra podpory, o.p.s. Angažuje se v neziskových organizacích zaměřených na zdravotnictví. Je spoluzakladatelkou občanského sdružení Adam Česká republika - www.adamcr.cz www.zsf.jcu.cz/Members/hkonecna/phdr-ing-hana-konecna-ph-d

Program

Díky moderním medicínským technologiím a reinterpretaci lidských práv dochází v posledních dvou desetiletích k zásadní redefinici rodiny. Přestává se mluvit o nukleární rodině tvořené mámou, tátou a dětmi, ale o rodině, v níž je rodič 1, rodič 2, … rodič 6. Pro odborníky pomáhajících profesí, orientované právě na pomoc dětem a rodinám, je nutné se ve změnách a trendech orientovat.
Situace, kdy dítě žilo v jiné rodině než té, do které se narodilo, nejsou nové. Vždy byli sirotci, děti úmyslně opuštěné či odebrané, případně děti narozené mimo manželství. Tyto děti to měly v životě složitější nejen kvůli nepříznivému startu do života, ale i kvůli tomu, že jejich cesta k hledání odpovědi na otázku „Kdo jsem?“ byla složitější.
S rozvojem moderních reprodukčních technologií, obvykle označovaných termínem „asistovaná reprodukce“ nebo laicky „umělé oplodnění“, se důvody, proč děti nežijí v rodině, do níž se narodily, či proč jejich vztah s jejich právními rodiči není založen na genetické vazbě, ještě rozšířily. Metody asistované reprodukce totiž využívají darované spermie, darovaná vajíčka, darované dělohy, či náhradní mateřství.
Seminář nabídne vhled do problematiky a otevře diskusi na téma co je rodina, jak zacházet se složitou situací a jak pomoci dítěti orientovat se v ní.

Pro koho je kurz určen

pro sociální pracovníky, pro pracovníky OSPOD a pracovníky doprovázejících organizací, odborné pracovníky, kteří přichází do styku s dětmi z pěstounských, adoptivních rodin a zajímají je etické dilemata spojená s tématem asistované reprodukce.

Seminář je akreditován u MPSV.

Kdy a kde

Anenská 10, 2. patro budovy, učebna SPR
Začátek od 9:00 hod. do 16:00 hod., 8 vyučovacích hodin, prezenčně.

Cena

Cena za osobu 2 100 Kč
Registrujte se a VYČKEJTE na VÝZVU k úhradě, číslo účtu 2700255345/2010.

Pokud Vám platbu HRADÍ ZAMĚSTNAVATEL: v přihlášce vyplňte fakturační údaje zaměstnavatele. Do poznámky, prosíme, uveďte kontaktní osobu, která vyřizuje za Vaši organizaci platby a její kontaktní údaje (email). Faktura Vám bude zaslána na uvedený email v poznámce a po její uhrazení budete mít rezervované místo.

Storno podmínky

Jestliže se nebudete moci zúčastnit webináře osobně, budeme rádi, pokud za sebe najdete náhradníka a informujete nás o změně. V případě zrušení Vaši účasti bez náhradníka do 7mi pracovních dnů před zahájením, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 25% z celkové částky. Po tomto datu bude již účtován storno poplatek ve výši 100% celkové částky. V odůvodněných případech a po rozhodnutí pořadatele Sdružení pěstounských rodin nebude storno poplatek účtován. Děkujeme za pochopení.

Kontaktní osoba

Mgr. Hana Lukešová Bartáková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Anenská 10, 602 00 Brno
+420 731 440 525
bartakova@pestouni.cz
PřihláškaZpět