Setkání rodin: Muzikál - O statečném kováři

Variabilní symbol: 22144

Typ akce: Setkání rodin


Termín:

10.12.2022

Místo:

Brno

Cena

za osobu 250,- Kč (dospělá osoba i děti). Pro rychlejší odbavení prosíme abyste měli u sebe přesnou částku. Jen pro rodiny s uzavřenou dohodou SPR.

Akce je částečně hrazená z dotace z rozpočtu Magistrátu města Brna.

Upozornění

Přihlášení na tuto akci je závazné. V případě neúčasti z důvodu nemoci prosím, abyste neprodleně oznámili, že se akce nebudete moci zúčastnit.

Kontaktní osoba

Mgr. Hana Lukešová Bartáková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Anenská 10, 602 00 Brno
+420 731 440 525
bartakova@pestouni.cz
Nelze se přihlásit.Zpět