Webinář: Podzimní svátky a jejich místo v rodině

Variabilní symbol: 22137

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 2


Termín:

25.10.2022

Místo:

online Meet

Lektor: PhDr. Jana Poláková, Ph.D.

pracuje jako kurátor v Etnografickém ústavu Moravského zemského muzea. Vystudovala obor etnologie a historie. Jejím odborným zájmem jsou národnostní, etnické a náboženské menšiny v ČR a zvykosloví v české a moravské lidové kultuře. Viz http://www.mzm.cz/etnograficky-ustav/.

Kdy a kde

prostředí MEET, od 17 hod. do 19 hod.

Program

Na dušičky pamatujme…

Na přelomu říjnu a listopadu je několik svátku, se kterými se v minulosti na našem území pojily různé zvyky a obyčeje. První dva listopadové dny jsou dnes pod vlivem importované anglosaské kultury známé jako období Halloweenu. Jeho dřívější forma přešla do dnešního maskovaného a poněkud nevázaného veselí. U nás jsou Svátek Všech svatých a Dušiček dnes spojené především se vzpomínkou na zemřelé. Bylo tomu tak ale vždycky? Přednáška představí všechny jmenované zvyky, u listopadových potom představí nejen rozdíly, ale také pro někoho možná překvapivé podobnosti.

Informace pro účastníky

Nejpozději 3 dny před konáním webináře bude přihlášeným pěstounům zaslán na email odkaz na přihlášení. K propojení budete potřebovat počítač s webovou kamerou, mikrofonem či sluchátky a dobré připojení na wifi. Nemusíte nic instalovat k propojení stačí klepnout na odkaz v mailu.
Webinář bude probíhat v prostředí Meet. Dva pěstouni připojení z jednoho počítače se pro účely míst na webináři počítají jako jedno obsazené místo. Připojte tedy při přihlašování partnerů do přihlášky v poznámce informaci o tom, zda se zúčastníte na společném počítači nebo každý na jiném.

Cena

Rodiny s uzavřenou dohodou u SPR: ZDARMA.
Rodiny s uzavřenou dohodou u jiné organizace: 500,- Kč za účastníka.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Hana Lukešová Bartáková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Anenská 10, 602 00 Brno
+420 731 440 525
bartakova@pestouni.cz
PřihláškaZpět