Webinář: Práce s úzkostí a zvýšenou citlivostí dítěte

Variabilní symbol: 22129

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 2


Termín:

27.09.2022

Místo:

Google Meet

Lektor: Mgr. Kateřina Čížková

Mgr. Kateřina Čížková je spoluzakladatelkou terapeutického centra pro děti s neurovývojovými poruchami Abaceda, kde působí jako supervizorka a lektorka. Ve své soukromé terapeutické praxi pracuje s dětmi i dospělými. Zabývá se zejména problematikou traumatu, vztahů, psychosomatiky a úzkostí a ráda kombinuje verbální i neverbální způsoby práce s klienty. Vystudovala psychologii na UK v Praze, Aplikovanou behaviorální analýzu na FIT (USA) a je frekventantkou výcviku v Gestalt psychoterapii.

Kdy a kde:

V úterý 27.9.2022, 16.00 - 18.00, Google Meet.

Program:

Výskyt psychických potíží se v naší společnosti neustále zvyšuje. Za
poslední dva roky míra úzkostnosti u dětí vyrostla na dvojnásobek a týká
se odhadem až čtvrtiny dětí. Umět úzkost u dítěte odhalit a mít nástroje
na její zvládání se tak stává spíše nutností. Jakým způsobem můžeme
podpořit citlivé děti s potenciálním sklonem k úzkostem a co mohou
rodiče udělat pro dítě, které již úzkostmi trpí? Na tomto webináři se
podíváme na to, co to úzkost vlastně je, a jak je možné s ní začít
pracovat a tím bránit, aby se neustále rozšiřovala do dalších oblastí
života dítěte.

Informace pro účastníky:

Pro účast na webináři budete potřebovat zařízení s webovou kamerou, mikrofonem či sluchátky a dobré připojení na wifi. Webinář bude probíhat v prostředí Google Meet. Pro připojení použijte odkaz v emailu, který bude přihlášeným pěstounům zaslán před konáním webináře.
Dva pěstouni připojení z jednoho počítače se pro účely míst na webináři počítají jako jedno obsazené místo. Připojte tedy při přihlašování partnerů do přihlášky v poznámce informaci o tom, zda se zúčastníte na společném počítači nebo každý na jiném.

Cena:

Pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma.
Pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací – 500,- Kč.

Podklady k platbě pro samoplátce:

Číslo účtu: 2700255345/2010
Variabilní symbol: 22129
Cena: 500,- Kč
Do zprávy pro příjemce uveďte: vaše příjmení, webinář 27. 9..2022, Praha

Cenu webináře je v případě samoplátců třeba uhradit nejpozději týden před konáním.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Zora Knížková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Černá 13/1705
110 00 Praha 1
knizkova@pestouni.cz
778 725 470

Přihláška - náhradníkZpět