Webinář - Jak komunikovat se školou a jak se připravovat do školy

Variabilní symbol: 22127

Typ akce: Kulatý stůl


Počet hodin vzdělávání: 2


Termín:

01.11.2022

Místo:

online prostředí Google Meets

Lektor: PhDr. Jan Vyhnálek

Psycholog, terapeut a lektor. Vystudoval teologii a psychologii na Università Pontificia Salesiana v Římě. Absolvoval sebezkušenostní terapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii v institutu INSTEP Praha; kurz instrumentálního obohacování a dynamické diagnostiky prof. Reuvena Feuersteina; kurz výchovného poradenství v institutu ISRE Venezia a kurz pastoračního poradenství v Marianella Centre, Dublin. Ve své praxi se věnuje zejména terapeutické práci, psychologickému poradenství a výchovnému poradenství rodičům a pedagogům. Podílí se na podpoře preventivního a inkluzivního systému vzdělávání. Oblasti náhradní rodinné péčí se věnuje již řadu let v rámci poradenství a vzdělávání pěstounů.

Kdy a kde:

Dne 1. 11. 2022 od 16:00 do 18:00 hod.
Online prostředí Google Meets

Cena:

Rodiny s dohodou u SPR: ZDARMA.
Rodiny s dohodou u jiné organizace: 500,- Kč za účastníka.

Informace o programu:

Začlenění do školního kolektivu a zvládání nároků vzdělávání jsou pro děti v náhradní rodičovské péči i pro rodiny náročným úkolem, který má svá specifika. Seminář se zaměřuje zejména na tři důležitá témata: komunikace mezi rodinou a školou, nastavení nároků na dítě a domácí příprava do školy. Kromě základních principů nabízí seminář prostor pro výměnu zkušeností.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Lucie Baliharová
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Poradna náhradní rodinné péče
Houškova 25, 326 00 Plzeň
Email: baliharova@pestouni.cz
Tel.: 778 706 282
Dat. schránka: auuu8y3
PřihláškaZpět