Trestně-právní odpovědnost dětí a mladistvých

Variabilní symbol: 22104

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 6


Termín:

18.06.2022

Místo:

Anenská, Brno

Lektor: pplk. PhDr. Martin Nasswettr

Program

Přednáším o šikaně, kyberkriminalitě, nelátkových závislostech, souvisejících s distanční výukou a další, jak se nestát obětí trestného činu, jednání na policii při uplatnění svých práv. Vše doprovázím praktickými příklady, které jsem osobně nasbíral za 26 služby jako vyšetřovatel a vedoucí odboru obecné kriminality na PČR. Školím k
zákonu 45/2003 Sb. o obětech trestných činů.

Kdy a kde

Upozorňujeme, že je nutné dodržet celou délku programu a pobytu. Program je koncipován jako skupinový a je nezbytné jej absolvovat v celku. Pozdější příjezd nebo dřívější odjezd účastníků působí rušivě.
Začátek programu: sobota od 9:00 - 15 hod
Místo: Anenská 10, Brno

Cena

Cena (vzdělávání)
Pěstouni a děti s uzavřenou dohodou SPR: zdarma.
Cena vzdělávání: 1500 Kč

Platba proběhne na základě vystavené faktury.

Storno podmínky

Pěstouni s dohodou:
Z vícedenního semináře je možné se odhlásit 7 dní před konáním akce bez účtování storno poplatku. Při odhlášení méně než 7 dní před konáním akce nebude navrácen příspěvek na stravování.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Hana Lukešová Bartáková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Anenská 10, 602 00 Brno
+420 731 440 525
bartakova@pestouni.cz
PřihláškaZpět