Klubové setkání: Psychohygiena pěstouna

Variabilní symbol: 22085

Typ akce: Klubové setkání


Počet hodin vzdělávání: 3


Termín:

07.09.2022

Místo:

Vzdělávací místnost, Anenská 10, Brno

Lektor: RNDr. Miloslava Striová

RNDr. Miloslava Striová vystudovala odbornou matematiku se zaměřením na statistiku, po ukončení studií pracovala jako programátorka. Své profesní zaměření však opustila a nyní se stará o děti, které s manželem přijali do náhradní rodinné péče. S manželem Kamilem adoptovali tři děti a dalších pět přijali do pěstounské péče. U jednoho přijatého dítěte se projevila závažná forma autismu. Díky zázemí manžela a přijatých dětí se v současné době zapojuje do aktivit neziskových organizací působících v oblasti náhradní rodinné péče, zaměřuje se na medializaci náhradní rodinné péče a života s handicapovaným dítětem. Od září 2016 pracuje ve Sdružení pěstounských rodin jako sociální pracovnice.

Kdy a kde

Vzdělávací místnost 2. patro, Anenská 10, Brno, od 9 hod.

Informace o programu

Jak prožívat své pěstounství, které mi i tak v těžkostech přináší radost a sebeuspokojení. Jak se v tom orientovat a najít… Co mohu ovlivnit a čím se nemám trápit.

Cena

Rodiny s dohodou u SPR: ZDARMA.
Rodiny s dohodou u jiné organizace: 750,- Kč za účastníka.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Hana Lukešová Bartáková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Anenská 10, 602 00 Brno
+420 731 440 525
bartakova@pestouni.cz
PřihláškaZpět