Spolupráce rodiny a školských zařízení

Variabilní symbol: 22074

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 16


Termín:

15.10.2022 - 16.10.2022

Místo:

Vzdělávací místnost, Anenská 10, Brno

Lektor: Mgr. Igor Klečka

V současnosti pracuje převážně v internátním programu SVP – individuální a skupinová práce s klienty. Práce s rodinnými systémy. Práce s třídním kolektivem. Absolventem magisterského studia Sociální pedagogiky a poradenství na FF MU. V současné době studentem Speciální pedagogiky na PdF MU. Absolvent pětiletého sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku modelu SUR. Absolvent dvouletého doplňujícího studia Arteterapie. Instruktor nízkých lanových překážek. Základní kurz Krizové intervence. Pracovní zkušenosti z prostředí připravující pracovníky sociálních oborů (VŠ, VOŠ), realizace kurzů pro neziskové organizace zabývajícími se prací se sociálně vyloučenou či ohroženou mládeží. A v neposlední řadě i zkušenosti z předchozího zaměstnání z Domu na půli cesty. Dlouhodobé lektorské zkušenosti se zážitkovou pedagogikou a jejím uplatněním ve výchově a vzdělávání.

Zaměření

Zaměřeno na příbuzenskou pěstounskou péči.

S hlídáním dětí.

Program

Kdy a kde

Upozorňujeme, že je nutné dodržet celou délku programu a pobytu. Program je koncipován jako skupinový a je nezbytné jej absolvovat v celku. Pozdější příjezd nebo dřívější odjezd účastníků působí rušivě.

Začátek programu: sobota od 9:00 - 17 hod
neděle od 9:00 - 17 hod
Místo: Anenská 10, Brno

Program pro děti

Je určen pro děti od 3 let věku, které jsou schopny účastnit se skupinového dětského programu. Individuální hlídání dětí není možno zajistit.
Program pro děti zajišťují lektoři, je přizpůsoben věku dítěte a jeho možnostem.
Prosíme, aby děti, které se budou účastnit dětského programu, měly k dispozici batůžek, láhev na pití, sportovní oblečení a obuv, dále vybavení do deště (nepromokavá obuv, pláštěnka).

Informace k dětskému programu

Děti se shromáždí na Anenské 10, potom odchází na svůj program. Bude zajištěn skupinový vstup do zoo, zábavných dětských center atd. Program bude přizpůsoben skupině. Děti budou doprovázet asistentky. Děti budou cestovat hromadnou dopravou, proto musí mít batůžky, roušku a být vybaveni jízdenkami nebo průkazkou.
Přesné informace ohledně co děti navštíví v jednotlivé dny budou oznámeny v pozvánce.

Stravování

Pro dospělé nachystáno malé občerstvení.
Děti dostanou svačinu (bageta, pití, oplatek).

Cena (vzdělávání)

Pěstouni a děti s uzavřenou dohodou SPR: zdarma.
Cena vzdělávání: 4000 Kč
Cena z pobyt pro dítě: 2400 Kč

Platba proběhne na základě vystavené faktury.

Storno podmínky:


Pěstouni s dohodou:
Z vícedenního semináře je možné se odhlásit 7 dní před konáním akce bez účtování storno poplatku. Při odhlášení méně než 7 dní před konáním akce nebude navrácen příspěvek na stravování.

Kontaktní osoba

Mgr. Hana Lukešová Bartáková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Anenská 10, 602 00 Brno
+420 731 440 525
bartakova@pestouni.cz
PřihláškaZpět