Připoutávání se

Variabilní symbol: 22065

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 3


Termín:

15.06.2022

Místo:

PNRP Plzeň, Houškova 25

Lektor: Mgr. Jana Moučková

Lektorka pracuje v rámci Fakultní nemocnice Plzeň na dětské klinice Oddělení klinické psychologie. Poskytuje psychodiagnostickou, psychoterapeutickou péči, klinické poradenství a krizovou intervenci dětem, adolescentům zejména s psychosomatickým onemocněním. V rámci této péče, dle konkrétní indikace, provádí rodinnou terapii u ambulantních i hospitalizovaných pacientů. Zabývá se dyadickou terapií používanou převážně u dětí v náhradní rodinné péči.

Kdy a kde:

Dne 15. 6. 2022 od 9:30 do 12:00 hod.
Poradna NRP Plzeň, Houškova 25.

Cena:

Rodiny s dohodou u SPR: ZDARMA.
Rodiny s dohodou u jiné organizace: 500,- Kč za účastníka.

Informace o programu:

Lektorka přijde nastínit problematiku, jak zásadní je citová vazba na jednoho pečovatele, co se děje v dětech, nemají-li tuto vazbu vybudovanou a jak je možné jim pomoci.
Jaké projevy takové děti mohou mít a jak s nimi můžeme pracovat?

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Lucie Baliharová
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Poradna náhradní rodinné péče
Houškova 25, 326 00 Plzeň
Email: baliharova@pestouni.cz
Tel.: 778 706 282
Dat. schránka: auuu8y3
PřihláškaZpět