Násilí v biologické rodině a jeho následky u dětí.

Variabilní symbol: 22054

Typ akce: Klubové setkání


Počet hodin vzdělávání: 4


Termín:

07.09.2022

Místo:

Kroměříž - Arcibiskupské gymnázium, Pilařova 3

Lektor: Doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.

Působila třicet let na Univerzitě Palackého v Olomouci, od října r. 2020 pracuje ve Sdružení pěstounských rodin. V oblasti náhradní rodinné péče má bohaté praktické zkušenosti, vedla řadu výzkumů, přednáší a publikuje. V olomouckém sdružení pro pomoc náhradním rodinám garantovala vzdělávání pěstounů a psychologické poradenské služby. Vypracovala program na podporu rozvoje zdravé osobní identity dětí a dospívajících z pěstounských rodin. Je aktivní členkou Sekce pro náhradní rodinnou péči při Českomoravské psychologické společnosti.

Kdy a kde

Setkáme se ve středu, dne 7.9.2022 od 8:30 do 12:30 hodin
v prostorách Arcibiskupského gymnázia Kroměříž, Pilařova 3.

Téma

Děti v pěstounské péči byly v původní rodině často svědky násilí a agresivního jednání. Část z nich byla přímo různými způsoby týrána. Obě hlavní formy násilí na dítěti, nepřímé i přímé násilí, mají závažné následky. Cílem vzdělávání bude porozumět chování a projevům dětí, které násilí zažily. Budou probrány konkrétní příklady a doporučen vhodný přístup pěstounů.

Cena

pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma
pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací – 1.000 Kč

Další informace

V případě dotazů se prosím obracejte na organizátora akce: Mgr. Romanu Zapletalovou, tel. 727 903 528, nebo zapletalova@pestouni.cz

Setkání se uskuteční pouze za dostatečného množství účastníků! Děkujeme za pochopení.
PřihláškaZpět