webinář - Dítě v pěstounské péči a škola

Variabilní symbol: 22052

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 3


Termín:

15.09.2022

Místo:

online prostředí Meet

Lektor: Mgr. et Mgr. Jiří Kressa, PhD.

Mgr. et Mgr. Jiří Kressa, Ph.D. je odborným asistentem na Katedře pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Dále pracuje jako školní speciální pedagog na základní škole. Profesně se věnuje sociálně patologickým jevům a jejich prevenci, a to především ve školním prostředí. Vede kurzy pro výchovné poradce, školní speciální pedagogy a školní psychology. Je spoluautorem knihy Psychologie školní šikany. Je členem Institutu Virginie Satirové (rodinná a systemická terapie), společnosti SOFT - rodinná terapie a České pedagogické společnosti ČPDS www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/profil/11.html

Místo a čas

15.9.2022
16-19 hod.
online prostředí Meet

Program

V semináři se budeme věnovat práci spec. pedagoga na základní škole, obtížím, kterým čelí nejen děti z pěstounských rodin ve škole, postojům, které mohou významně ovlivnit komunikaci mezi rodičem a pedagogem. Část semináře bude věnována diskuzi, výměně zkušeností a návrhům řešení situací, které účastníci zažívají v kontaktu se školami.

Cena a podklady k platbě

pro rodiny s dohodu u SPR: zdarma
pro ostatní účastníky: 750Kč
Číslo účtu: 2700255345/2010 (Fio banka), VS 22052
do zprávy pro příjemce uveďte "vaše příjmení, webinář Č.B."

informace

Nejpozději 2 dny před konáním webináře bude přihlášeným pěstounům zaslán na email odkaz na přihlášení. K propojení budete potřebovat počítač s webovou kamerou, mikrofonem či sluchátky a dobré připojení na wifi. Nemusíte nic instalovat k propojení stačí klepnout na odkaz v mailu.
Webinář bude probíhat v prostředí Meet. Dva pěstouni připojení z jednoho počítače se pro účely míst na webináři počítají jako jedno obsazené místo. Připojte tedy při přihlašování partnerů do přihlášky v poznámce informaci o tom, zda se zúčastníte na společném počítači nebo každý na jiném.

Další informace a objednávky jiných organizací

Mgr. Tereza Poštová
Na Sadech 29, České Budějovice
tel.:770194931
Přihláška - náhradníkZpět