Psychohygiena pěstouna

Variabilní symbol: 22051

Typ akce: Vícedenní seminář 18


Počet hodin vzdělávání: 18


Termín:

03.06.2022 - 05.06.2022

Místo:

Kovářov, Hrdoňov

Lektor: Doc. Markéta Elich

Doc. Markéta Elich vystudovala obor Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby na Zdravotně sociální fakultě JU a Arteterapii na Pedagogické fakultě JU, vyučuje na Pedagogické fakultě Ju a Teologické fakultě v Českých Budějovicích. Je členkou České arteterapeutické asociace, Mezinárodní vědecké rady Hnutí R - České Budějovice, konzultační skupiny při Asociaci vzdělavatelů v sociální práci. Spolupracuje s programem Varianty organizace Člověk v tísni. V současné době je na rodičovské dovolené. www.tf.jcu.cz/o-fakulte/katedry-a-oddeleni/katedra-etiky-psychologie-a-charitativni-prace/li

Místo a čas

3.-5.6.
Začínáme pátečním obědem (cca 13.00), končíme v neděli po obědě.
Hotel Fontána, Kovářov, Hrdoňov
www.hotel-fontana.cz/o-hotelu/

Program

Čeká nás víkend, kdy si odpočineme, nabereme síly a budeme se věnovat sami sobě. Zkusíme si uvolňovací techniky, práci s hlínou, arteterapii, pohybovou terapii, podíváme se i na svůj time management, práci se stresem apod. Bude to čas pro nás, který nám může přinést i něco nového, objevného a nastartovat tak menší či větší změnu..

Program pro děti

Program pro děti bude zajištěn. Je určen pro děti od 3 let věku, které jsou schopny účastnit se skupinového dětského programu. Individuální hlídání dětí není možno zajistit. Hlídání dětí, které se nemohou tohoto programu zúčastnit (nízký věk, těžší handicap), zajišťují osoby pečující.
Program pro děti zajišťují zkušení lektoři a je přizpůsoben věku dítěte a jeho možnostem. Zahrnuje výtvarné, herní a sportovní aktivity, v případě příznivého počasí výlety a hry v okolí.
Prosíme, aby měly děti k dispozici batůžek, láhev na pití, sportovní oblečení a obuv a také vybavení do deště (nepromokavá obuv, pláštěnka).
Děti od 3 let věku, které toho jsou schopny, by se měly programu pro děti vždy účastnit.

Cena vzdělávání

rodiny s dohodou se SPR zdarma
4500 Kč / 18 hodin vzdělávání (hradí organizace, se kterou má rodina uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče)

Cena programu pro děti

rodiny s dohodou se SPR zdarma
2700 Kč / 1 dítě / 18 hodin (hradí organizace, se kterou má rodina uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče)

Cena ubytování

Cena ubytování s plnou penzí:
Pěstouni s dohodou uzavřenou se SPR:
Pěstouni s dohodou uzavřenou se SPR hradí v plné výši cenu stravy za sebe a pouze příspěvek na stravu za děti. Cenu za ubytování nehradí za sebe ani za děti.
Strava dospělý: 435 na celý víkend
Příspěvek na stravu za 1 dítě: 200 Kč na celý víkend

Partner pěstouna a jiná osoba blízká hradí cenu za ubytování i stravu v plné výši. Uvedené ceny jsou za celý víkend.
Ubytování: 1370 Kč
Strava dospělý: 435 Kč

Pěstouni s dohodou u jiné organizace a další osoby hradí ceny ubytování a stravy podle domluvy se svou doprovázející organizací. Uvedené ceny jsou za celý víkend.
Ubytování 1 osoba: 1370 Kč
Strava dospělý: 435 Kč

Platby je třeba uhradit nejpozději měsíc před konáním víkendu.
1 měsíc před konáním víkendu je třeba zaplatit cenu stravy za dospělé účastníky (cena bude upřesněna) a příspěvek na stravu za děti (200 Kč/dítě na celý víkend).

Podklady k platbě

Číslo účtu: 2700255345/2010 (Fio banka), VS 22051
do zprávy pro příjemce uveďte "vaše příjmení, víkend 3.-5.6., Č.B."

Storno podmínky

Přihláška je závazná. Odhlásit z pobytu se lze pouze z vážných důvodů.

Pěstouni s dohodou uzavřenou se SPR:
při odhlášení 7 dní před konáním akce bez storno poplatku. Při pozdějším odhlášení bude účtován poplatek za stravu.

Pěstouni s dohodou u jiné organizace:
při odhlášení 7 dní před konáním akce bez storno poplatku. Při pozdějším odhlášení bude účtován poplatek ve výši 30% z ceny ubytování a stravy.

Více informací

Mgr. Tereza Poštová
vedoucí pracoviště České Budějovice
E: postova@pestouni.cz
M: 770 194 931
Přihláška - náhradníkZpět