Drogy mezi námi, my mezi drogami - webinář

Variabilní symbol: 22039

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 2


Termín:

25.05.2022

Místo:

online seminář v prostředí Google Meet

Lektor: Mgr. Martin Titman

Mgr. Martin Titman je původním vzděláním teolog. Absolvoval sebezkušenostní terapeutický výcvik SUR a výcvik v transakční analýze 3L. Několik let pracoval v knihovně pro nevidomé, jeden rok jako duchovní v péči o vězně, měl terapeutickou praxi pro osoby s neurologickými poruchami a od roku 2001 pracuje jako terapeut v nízkoprahovém středisku Drop In s uživateli návykových látek. Souběžně učí na Vyšší odborné škole Jahodovka a superviduje několik služeb v oboru adiktologie i mimo něj.

Kdy a kde:

Ve středu 25.5.2022, 16.00 - 18.00, Google Meet.

Program:

- základní informace o drogách (co to je, jak se rozlišují, co dělají)
- vliv užívání drog na člověka (krátkodobý a dlouhodobý)
- závislostní chování a jeho projevy
- drogy v rodině (jak ovlivňují vztahy a role jednotlivých členů)
- prevence v rodině (je možné ochránit děti?)
- možná řešení potíží s drogami
- adiktologické služby (jaké existují, s čím pomáhají)

Informace pro účastníky:

Pro účast na webináři budete potřebovat zařízení s webovou kamerou, mikrofonem či sluchátky a dobré připojení na wifi. Webinář bude probíhat v prostředí Google Meet. Pro připojení použijte odkaz v emailu, který bude přihlášeným pěstounům zaslán před konáním webináře.
Dva pěstouni připojení z jednoho počítače se pro účely míst na webináři počítají jako jedno obsazené místo. Připojte tedy při přihlašování partnerů do přihlášky v poznámce informaci o tom, zda se zúčastníte na společném počítači nebo každý na jiném.

Cena:

Pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma.
Pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací – 500,- Kč.

Podklady k platbě pro samoplátce:

Číslo účtu: 2700255345/2010
Variabilní symbol: 22039
Cena: 500,- Kč
Do zprávy pro příjemce uveďte: vaše příjmení, webinář 25.5.2022, Praha

Cenu webináře je v případě samoplátců třeba uhradit nejpozději týden před konáním.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Zora Knížková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Černá 13/1705
110 00 Praha 1
knizkova@pestouni.cz
778 725 470

Přihláška - náhradníkZpět