Rodina a vyprávění - vzdělávací víkend

Variabilní symbol: 22037

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 22


Termín:

10.06.2022 - 12.06.2022

Místo:

Penzion Sokol Dobřichovice, Pražská 375, Dobřichovice

Lektor: Více lektorů

Kdy a kde:

10.6.2022 od odpoledních hodin – 12.6.2022 do odpoledních hodin, v penzionu Sokol Dobřichovice, Pražská 375, Dobřichovice. Místo je dobře dostupné z Prahy autem i vlakem. Upozorňujeme, že je nutné dodržet celou délku programu a pobytu. Program je koncipován jako skupinový a je nutné jej absolvovat v celku. Vzhledem k tematickému zaměření není možné zúčastnit se tohoto víkendu bez dítěte/dětí (starších 3 let).

Program:

Během víkendu se podíváme na důležitost vyprávění, pohádek a našich životních příběhů z různých stran. Část programu bude jen pro dospělé, přičemž děti budou mít svůj program. Některé části budou společné, se zaměřením na společné prožitky pěstounů s dětmi. Budeme tvořit, poslouchat vyprávění, sami zkoušet vyprávět. Dotkneme se také citlivého tématu, jak s dětmi mluvit o jejich minulosti a jak hledat pro tak těžké věci konkrétní slova. Děti budou mít během víkendu mimo jiné i možnost pracovat spolu s arteterapeutkou na ilustracích ke knize o pěstounské péči. Vzhledem k tematickému zaměření není možné zúčastnit se víkendu bez dítěte/dětí (starších 3 let).

Program pro děti:

Je určen pro děti od 3 let věku. Některé části programu budou probíhat v přírodě a je vhodné, aby měly děti láhev na pití, sportovní oblečení a obuv. Pro případ deště přibalte dětem ještě i pláštěnku.

Ubytování:

Ubytování je zajištěno v Penzionu Sokol Dobřichovice ve dvoulůžkových a čtyřlůžkových pokojích. Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení.

Stravování:

Zajištěna je plná penze v restauraci penzionu počínaje páteční večeří a konče obědem v neděli. Pro děti budou připraveny svačiny. Pitný režim zajišťují pěstouni.

Cena vzdělávání:

5500 Kč / 22 hodin vzdělávání (hradí organizace, se kterou má rodina uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče)

Cena dětského programu:

3300 Kč / 1 dítě / 22 hodin (hradí organizace, se kterou má rodina uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče)

Cena ubytování s plnou penzí:

Pěstouni s dohodou uzavřenou se SPR hradí v plné výši cenu stravy za sebe a pouze příspěvek na stravu za děti. Cenu za ubytování nehradí za sebe ani za děti.
Strava dospělý: 780 Kč na celý víkend
Příspěvek na stravu za 1 dítě: 200 Kč na celý víkend

Partner pěstouna a jiná osoba blízká hradí cenu za ubytování i stravu v plné výši . Uvedené ceny jsou za celý víkend.
Ubytování: 1000 Kč
Strava dospělý: 780 Kč

Pěstouni s dohodou u jiné organizace a další osoby hradí ceny ubytování a stravy podle domluvy se svou doprovázející organizací. Uvedené ceny jsou za celý víkend.
Ubytování 1 osoba / dospělý i dítě: 1000 Kč
Strava dospělý: 780 Kč
Strava dítě do 9 let včetně: 690 Kč
Strava dítě od 10 let: 880 Kč

Platby je třeba uhradit nejpozději měsíc před konáním víkendu.

Pokyny k platbám:

Platby je třeba uhradit nejpozději měsíc před konáním víkendu nejlépe převodem na účet, v případě nutnosti i v hotovosti v kanceláři SPR Praha. Pokud potřebujete provést platbu v hotovosti, domluvte si předem telefonicky termín - tel. 778 725 470.

Převod na bankovní účet:
číslo účtu 2700255345/2010
VS 22037
do zprávy pro příjemce uveďte "vaše příjmení, víkend 10.-12.6., Praha"

Platby v hotovosti v SPR Praha:
Možnost platby v hotovosti si nejprve předem telefonicky domluvte - tel. 778 725 470.

Storno podmínky:

Přihláška je závazná. Odhlásit z pobytu se lze pouze z vážných důvodů.

Pěstouni s dohodou uzavřenou se SPR:
při odhlášení 7 dní před konáním akce bez storno poplatku. Při pozdějším odhlášení bude účtován poplatek za stravu.

Pěstouni s dohodou u jiné organizace:
při odhlášení 7 dní před konáním akce bez storno poplatku. Při pozdějším odhlášení bude účtován poplatek ve výši 30% z ceny ubytování a stravy.

Již provedené platby budou vráceny podle těchto storno podmínek.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Zora Knížková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Černá 13/1705
110 00 Praha 1
knizkova@pestouni.cz
778 725 470
Přihláška - náhradníkZpět