Advent - náměty na aktivní trávení času s dětmi

Variabilní symbol: 22035

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 3


Termín:

26.11.2022

Místo:

Vzdělávací místnost SPR Praha

Lektor: Bc. Anna Halousková

Bc. Anna Halousková je sociální pracovnicí SPR Praha. Vedle doprovázení pěstounských rodin se také aktivně věnuje dětem v rámci jejich volnočasových aktivit a letních táborů. Pracuje i jako lektorka primární prevence.

Kdy a kde:

V sobotu 26. 11. 2022, 9.00 - 12.00, ve vzdělávací místnosti SPR Praha.

Program:

Na semináři získáte zajímavé náměty na různé činnosti s dětmi, které se mohou hodit v předvánočním čase. Součástí setkání bude také praktická výroba adventních ozdob nebo věnců. V případě výroby adventních věnců budou informace týkající se zajištění materiálu sděleny přihlášeným pěstounům v dostatečném předstihu před konáním semináře.

Cena:

Pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma.
Pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací – 750,- Kč.

Podklady k platbě pro samoplátce:

Číslo účtu: 2700255345/2010
Variabilní symbol: 22035
Cena: 750,- Kč
Do zprávy pro příjemce uveďte: vaše příjmení, seminář 26.11.2022, Praha

Cenu semináře je v případě samoplátců třeba uhradit nejpozději týden před konáním.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Zora Knížková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Černá 13/1705
110 00 Praha 1
knizkova@pestouni.cz
778 725 470
PřihláškaZpět