Obtížné a stresové situace - co dělat a jak si poradit

Variabilní symbol: 22034

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 8


Termín:

05.11.2022

Místo:

Vzdělávací místnost SPR Praha

Lektor: PhDr. Zuzana Šípová, Mgr. Michaela Kopečková

PhDr. Zuzana Šípová

Lektorka Zuzana Šípová vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde následně absolvovala rigorózní řízení, a také sociální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Vedle univerzitního vzdělání má výcvik v kompletní krizové intervenci, v nedirektivní terapii hrou, v biosyntéze zaměřené na práci s dětmi, dále absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na práci s dětmi s traumatem, s dětmi s poruchami attachmentu, na práci s tělem (bodyterapie, focusing) a další. Pracuje s dětmi od kojeneckého věku až po dospělost a také s dospělými klienty. Věnuje se také lektorování vzdělávacích seminářů, nejčastěji na témata v oblasti náhradní rodinné péče.

Mgr. Michaela Kopečková

Mgr. Michaela Kopečková je krizová pracovnice, zástupce vedoucího SOS centra Diakonie ČCE v Praze (https://www.soscentrum.cz/). Je lektorkou krizové intervence a v rámci své soukromé psychoterapeutické praxe se věnuje individuální psychoterapii i práci s páry.

Kdy a kde:

V sobotu 5.11.2022, 9.00 - 18.00, ve vzdělávací místnosti SPR Praha.

Časový harmonogram:
9.00 - 13.00: PhDr. Zuzana Šípová
14.00 - 18.00: Mgr. Michaela Kopečková

Program:

Na semináři se společně podíváme na to, co je to stres, jakým způsobem vzniká, jak se projevuje a jak s ním můžeme účinně pracovat. Probereme také některé metody či techniky, pomocí nichž můžeme míru stresu snižovat.
Dozvíme se něco víc i o tom, jak je vhodné reagovat ve velmi vypjatých, překvapivých a krizových situacích, abychom tyto situace s ohledem na prožívání, psychické zdraví a stabilitu naši i našich dětí co nejlépe zvládli. Nebude chybět prostor na sdílení zkušeností.

Cena:

Pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma.
Pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací – 2000,- Kč.

Podklady k platbě pro samoplátce:

Číslo účtu: 2700255345/2010
Variabilní symbol: 22034
Cena: 2000,- Kč
Do zprávy pro příjemce uveďte: vaše příjmení, seminář 5.11.2022, Praha

Cenu semináře je v případě samoplátců třeba uhradit nejpozději týden před konáním.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Zora Knížková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Černá 13/1705
110 00 Praha 1
knizkova@pestouni.cz
778 725 470
PřihláškaZpět