ZRUŠENO! Webinář: Obtížné a stresové situace - co dělat a jak si poradit

Variabilní symbol: 22034

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 3


Termín:

24.11.2022

Místo:

Google Meet

Lektor: PhDr. Zuzana Šípová

Lektorka Zuzana Šípová vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde následně absolvovala rigorózní řízení, a také sociální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Vedle univerzitního vzdělání má výcvik v kompletní krizové intervenci, v nedirektivní terapii hrou, v biosyntéze zaměřené na práci s dětmi, dále absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na práci s dětmi s traumatem, s dětmi s poruchami attachmentu, na práci s tělem (bodyterapie, focusing) a další. Pracuje s dětmi od kojeneckého věku až po dospělost a také s dospělými klienty. Věnuje se také lektorování vzdělávacích seminářů, nejčastěji na témata v oblasti náhradní rodinné péče.

Kdy a kde:

Ve čtvrtek 24.11.2022, 17.00 - 20.00, Google Meet.

Program:

Během našeho online setkání se společně podíváme na to, co je to stres, jakým způsobem vzniká, jak se projevuje a jak s ním můžeme účinně pracovat. Probereme také některé metody či techniky, pomocí nichž můžeme míru stresu snižovat. Nebude chybět prostor ani na sdílení zkušeností.

Informace pro účastníky:

Pro účast na webináři budete potřebovat zařízení s webovou kamerou, mikrofonem či sluchátky a dobré připojení na wifi. Webinář bude probíhat v prostředí Google Meet. Pro připojení použijte odkaz v emailu, který bude přihlášeným pěstounům zaslán před konáním webináře.
Dva pěstouni připojení z jednoho počítače se pro účely míst na webináři počítají jako jedno obsazené místo. Připojte tedy při přihlašování partnerů do přihlášky v poznámce informaci o tom, zda se zúčastníte na společném počítači nebo každý na jiném.

Cena:

Pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma.
Pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací – 750,- Kč.

Podklady k platbě pro samoplátce:

Číslo účtu: 2700255345/2010
Variabilní symbol: 22034
Cena: 750,- Kč
Do zprávy pro příjemce uveďte: vaše příjmení, webinář 24.11.2022, Praha

Cenu semináře je v případě samoplátců třeba uhradit nejpozději týden před konáním.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Zora Knížková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Na Zlatnici 144/8
147 00 Praha 4- Podolí
knizkova@pestouni.cz
778 725 470
Přihláška - náhradníkZpět