Kontakty dítěte s jeho biologickou rodinou - výhody a komplikace

Variabilní symbol: 22033

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 6


Termín:

22.10.2022

Místo:

Vzdělávací místnost SPR Praha

Lektor: Mgr. Martina Vančáková

Psycholožka, pěstounka a rodinná poradkyně, je maminkou čtyř dětí, z nichž dvě romské má v dlouhodobé pěstounské péči. Vystudovala psychologii na Univerzitě Karlově, kde studovala také obor romština/romistika u prof. Mileny Hübschmannové. Náhradní rodinné péči se věnuje již od dob studií, od r. 2004 již pracuje výhradně v této oblasti. Má zkušenosti v přímé práci (poradenství) s klientskými rodinami, v současnosti spolupracuje s více organizacemi v oblasti vzdělávání náhradních rodin. Připravuje besedy, workshopy a zážitkové aktivity pro pěstouny a jejich rodiny, přednáší odborné i široké veřejnosti, v několika krajích ČR se účastní příprav budoucích pěstounů a osvojitelů. Založila a vede projekt Naše romské dítě s celorepublikovou působností, který zážitkovou formou pracuje s tématem identity etnicky odlišných dětí v NRP. Pracuje také pro MPSV.

Kdy a kde:

V sobotu 22. 10. 2022, 10.00 - 17.00, ve vzdělávací místnosti SPR Praha.

Program:

Kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho biologickými rodiči, sourozenci i dalšími osobami není vždy jednoduchou záležitostí. Jak kontakty nastavit, aby byly pro všechny strany přijatelné? Jak o nich mluvit s dětmi i s jejich rodiči? Kolikrát týdně, měsíčně či ročně by se měly děti setkávat s rodiči osobně? Jaké další formy kontaktu můžeme využívat? Co když je domluva s rodiči náročná? Jaké je vlastně postavení a role pěstouna v kontaktech s biologickou rodinou dítěte?

Cena:

Pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma.
Pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací – 1500,- Kč.

Podklady k platbě pro samoplátce:

Číslo účtu: 2700255345/2010
Variabilní symbol: 22033
Cena: 1500,- Kč
Do zprávy pro příjemce uveďte: vaše příjmení, seminář 22.10.2022, Praha

Cenu semináře je v případě samoplátců třeba uhradit nejpozději týden před konáním.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Zora Knížková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Na Zlatnici 144/8
147 00 Praha 4- Podolí
knizkova@pestouni.cz
778 725 470
Nelze se přihlásit.Zpět