Školní vzdělávání dětí v PP - řešení obtíží a možnosti podpory

Variabilní symbol: 22032

Typ akce: Seminář


Počet hodin vzdělávání: 8


Termín:

08.10.2022

Místo:

Vzdělávací místnost SPR Praha

Lektor: Mgr. Hana Brodníčková

Lektorka Hana Brodníčková vystudovala Farmaceutickou fakultu UK. Pracovala nejprve rok a půl jako au-pair v Londýně a pak 9 let pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR jako juniorní diplomat. Z toho působila pět let v Bruselu, v české delegaci v NATO. Po návratu do ČR si dostudovala speciální pedagogiku a paralelně se zahájením práce v pedagogických zařízeních se stala dlouhodobou pěstounkou. V pěstounské péči měla 4 dívky. Všechny jsou již zletilé, tři žiji samostatně. Nejmladší přijatá dcera, která má diagnozu Aspergerova syndromu, žije stále s pěstounkou. Hana Brodníčková již řadu let spolupracuje jako lektorka s organizacemi doprovázejícími pěstouny (mj. DPD, Routa, SPR). Pod pseudonymem L. Janáková vydala knihy "Dary se přece nevracejí", "Sama bych se v nebi bála" a "Ve stínu neviditelných draků".

Kdy a kde:

V sobotu 8. 10. 2022, 9.00 - 18.00, ve vzdělávací místnosti SPR Praha.

Program:

• vhodné formy vzdělávání pro dítě v NRP
• podpůrná opatření při vzdělávání dětí s poruchami učení a dalšími specifickými potřebami
• komunikace se školou jako klíčový prvek v podpoře dítěte
• šikana mezi dětmi
• šikana odlišného dítěte ze strany pedagogů
• nevhodné přístupy školy k pěstounské rodině
• jak postupovat, kde hledat pomoc
• práce s kazuistikami

Cena:

Pro rodiny s dohodou se SPR – zdarma.
Pro rodiny, které mají uzavřeny dohodu s jinou organizací – 2000,- Kč.

Podklady k platbě pro samoplátce:

Číslo účtu: 2700255345/2010
Variabilní symbol: 22032
Cena: 2000,- Kč
Do zprávy pro příjemce uveďte: vaše příjmení, seminář 8.10.2022, Praha

Cenu semináře je v případě samoplátců třeba uhradit nejpozději týden před konáním.

Další informace a objednávky jiných organizací:

Mgr. Zora Knížková
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Na Zlatnici 144/8
147 00 Praha 4- Podolí
knizkova@pestouni.cz
778 725 470
Přihláška - náhradníkZpět